Uticaj ACTA sporazuma na slobodu izražavanja i zaštitu podataka o ličnosti.

U petak 9. marta, Dom omladine u Beogradu, sala Amerikana, Makedonska 22,
17.00 – 19.00, organizator: Misija OEBS-a u Srbiji.

Govore: Jasna Matić, Vukašin Obradović, Saša Gajin, Aleksandar Blagojević, Nevena Ružić, Radivoje Mitrović, Dragana Nikolić-Solomon.

 
17.00 – 17.10:  Uvodno izlaganje

    Dragana Nikolić-Solomon, šefica Odeljenja za medije Misije OEBS-a u Srbiji


17.10 – 17.20:
  Šta je ACTA i koji je međunarodni pravni okvir za zaštitu intelektualne svojine?   

    – Saša Gajin, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu 


17.20 – 17.30:
  Ministarstvo nauke i prosvete o ACTA sporazumu

    Dr Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu nauke i prosvete

 
17.30 – 17.40:  Mišljenje Uprave za digitalnu agendu o ACTA sporazumu

    Jasna Matić, državna sekretarka za digitalnu agendu

 
17.40 – 17.50:  ACTA sporazum i zaštita podataka o ličnosti

    Nevena Ružić, šefica kabineta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

 
17.50 – 18.00:  Novinari i mediji u diskusiji o ACTA sporazumu

    Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije

 
18.00 – 18.10:  Uticaj građana na globalne tendencije u regulisanju internet sadržaja

    Aleksandar Blagojević, predsednik Piratske partije Srbije

 
18.10 – 19.00:  Diskusija

 
Peščanik.net, 07.03.2012.