Predlog zakona o amnestiji koji je kosovska vlada dostavila parlamentu na glasanje, danas će po svoj prilici biti usvojen uprkos bojkotu manjeg dela opozicije. Lideri najvećih stranaka već su postigli dogovor o glasanju, uz pomoć ambasadora zemalja takozvane velike petorke – Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i SAD – koji su Prištini jasno stavili do znanja da amnestija nema alternativu.

Zakon je naime jedna od ključnih klauzula Briselskog sporazuma i predviđa smanjenje kazne ili oslobađanje osuđenih za neko od 69 krivičnih dela obuhvaćenih ovim predlogom, odnosno odustajanje od daljeg krivičnog gonjenja.

Beograd ne krije zadovoljstvo: premijer Ivica Dačić izjavio je juče da je zakon o amnestiji veoma važan za Srbe na Kosovu. „To znači da će na Kosovu i Metohiji biti proglašena amnestija za mnoga krivična dela za koja vlasti u Prištini smatraju da su krivična dela i kojima bi mogli da budu podložni Srbi i svi oni koji ne priznaju nezavisnost Kosova i Metohije”, rekao je Dačić.

On je istakao da će usvajanje tog zakona imati velikog značaja za zapošljavanja Srba u određene ustanove na Kosovu kao što su policija i pravosuđe.

Predložena amnestija obuhvata niz krivičnih dela kojima je Srbija sprovodila svoj oblik aparthejda na Kosovu do kraja devedesetih kroz povrede raznih radnih i imovinskih prava, preko nasilja, pretnji, progona pa i lakših oblika ubistva.

Osim ubistva na mah i iz nehata, za opšti oprost predviđeni su i prinude, pretnje, zlostavljanje pri obavljanju službene dužnosti, protivpravni pretres, ometanje prava na pravni lek, sprečavanje štampanja ili distribucije štampanog materijala, sprečavanje javnog okupljanja, povreda prava na štrajk, prava na zapošljavanje i socijalno osiguranje, povreda imovinskih prava, nezakonito zauzimanje nepokretnosti, i sličnih dela koja su tokom devedesetih godina bila sastavni mehanizam sistemskog kršenja ljudskih prava u tadašnjoj južnoj srpskoj pokrajini.

Iz posleratnog perioda amnestija dela za koje Priština „misli” da su ih činili Srbi obuhvata lakše telesne povrede, učešće u tuči, protivpravni lov i ribolov, krađu komunalija, zloupotrebu telekomunikacionih signala, uništenje ili prikrivanje arhivske građe, protivpravno omogućavanje obavljanja zanimanja, delatnosti ili dužnosti, uklanjanje ili oštećivanje službenog pečata ili oznake, neovlašćeno priključenje na mrežu, šverc i slično.

Za pojedina dela predviđeno je potpuno oslobađanje od krivičnog gonjenja ili izvršavanja presude, dok se za druga daje oslobođenje od jedne petine, odnosno četvrtine ili čak polovine kazne zatvora u zavisnosti od krivičnog dela i starosti počinioca.

Ukoliko bude usvojena, amnestija se primenjuje na dela počinjena do 20. juna 2013. na teritoriji Kosova.

 
Pripremila Milica Jovanović

Peščanik.net, 04.07.2013.