Petak, 28. 10. u 19.00, diskusija na temu Autonomija univerziteta od političkih partija, CZKD, Birčaninova 21.

Termin “autonomija univerziteta” je često u našem društvu dolazio u žižu javnosti. Borbe koje su se pod tim vidom vodile imale su ozbiljne posledice po njegove zagovornike. Istorijski uzev, borba za autonomiju univerziteta imala je za cilj ostvarivanje nezavisnosti od države i, s tim u vezi, zaštitu akademskih sloboda za koje se smatralo da su od posebnog značaja za zajednicu u celini. Danas, u bitno promenjenim društveno-političkim okolnostima, kada pored državnih fakulteta u zemlji operišu i privatni, kada veza između vlasti, univerziteta i privrede postaje sve zamršenija, a sve to na fonu Bolonjskog procesa, tj. stvaranja jedinstvenog evropskog obrazovnog prostora, u interesu nam je da otvorimo diskusiju o statusu autonomije univerziteta.

 
Centar za kulturnu dekontaminaciju, 27.10.2011.

Peščanik.net, 27.10.2011.