Poštovani/a

Pozivamo Vas da prisustvujete debatama koje će podsredstvom videolinka istovremeno biti realizovane između Prištine i Beograda.

U ovom segmentu biće održane četiri debate u KIJAC-u (Kosovski Institut za medije i komunikaciju) u Prištini, i CZKD-u (Centru za kulturnu dekontaminaciju) u Beogradu.

Prva debata biće održana u sredu, 12. novembra, sa početkom u 18h na pomenutim lokacijama.

Cilj organizovanja ovih debata jeste da se razmenjuju ideje i mišljenja koja bi omogućila otvaranje kvalitetne političke, medijske i kulturne komunikacije između ova dva društva.

Kroz razgovore sa uglednim ličnostima iz Srbije i sa Kosova, iz medija, kulturnog i javnog života, aktivistima/kinjama nevladinih organizacija, kao i političarima/kama, javnost će imati priliku da se upozna sa aktuelnim tendencijama, sličnostima i društvenim problemima koji su karakteristični za oba društva na putu ka evropskim integracijama.

Debatama će prisustvovati i publika koja će takođe biti uključena u razgovor i imati priliku da gostima/gošćama u oba studija postavlja pitanja.

Gosti/šće u prištinskom studiju u KIJAC-u biće: umetnik Albert Heta, novinar Halili Matoshi i aktivistikinja Valdete Idrizi. Gošća u prištinskom studiju iz Beograda biće Marija Savić.

Gosti/šće u beogradskom studiju u CZKD-u biće – umetnica Milica Tomić, novinarka Nadežda Gaće i aktivista Andrej Nosov. Gost u beogradskom studiju iz Prištine biće Milot Hasimja.

Dobrodošli/e,
sa postovanjem

Radojica Bunčić
Adus Ramadani

 
Peščanik.net, 12.11.2008.