Zakon o zabrani diskriminacije, usvojen u martu 2009. godine, postao je ključni domaći propis u oblasti sprečavanja diskriminacije, a njegova puna primena trebalo bi da usledi u 2010. godini. Zakon je ustanovio Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao samostalan i nezavistan organ. Narodna skupština Srbije ima obavezu da izabere Poverenika u roku od šesdeset dana, počevši od 1. januara 2010. godine.

Koalicija protiv diskriminacije poziva narodne poslanike da za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti izaberu Gorana Miletića, pravnog savetnika za ljudska prava.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će imati odlučujuću ulogu u nadziranju primene zakona i biće ovlašćen da prima i razmatra predstavke građana. Njegova uloga će biti da oceni da li je do diskriminacije došlo u pojedinačnom slučaju, kao i da sprovodi mere zaštite u skladu sa zakonom. Istovremeno, Poverenik će inicirati sprovođenje drugih mera kojima se unapređuje ravnopravnost građana Srbije, kao što će i redovno izveštavati Narodnu skupštinu, druge organe javne vlasti i javnost o slučajevima diskriminacije.

Smatramo da je Goran Miletić svojim dosadašnjim radom u oblasti manjinskih prava i borbe protiv diskriminacije pokazao stručnost u radu i posvećenost zalaganju za jednakost svih građana Srbije. Njegov rad je uključivao izveštavanje o pravima svih manjinskih grupa u Srbiji, zastupanje žrtava diskriminacije, edukaciju državnih službenika, predstavnika medija i civilnog društva o sprečavanju diskriminacije, uporednopravnim rešenjima u ovoj oblasti, praksi u državama regiona i Evropske Unije, kao i načinima primene antidiskriminacionih standarda Saveta Evrope.

Izražavamo punu podršku Goranu Miletiću kao kandidatu za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i pozivamo narodne poslanike da podrže ovaj predlog.

146 organizacija civilnog društva podržalo je predlog Koalicije protiv diskriminacije za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 1. Anti-trafiking centar
 2. Asocijacija DUGA
 3. Beogradski centar za ljudska prava
 4. CedeumIdea
 5. CeGraD
 6. Centar lokalne demokratije LDA, Niš
 7. Centar modernih veština
 8. Centar potrošača Srbije (CEPS)
 9. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
 10. Centar za eko-ruralni razvoj, Aleksandrovo
 11. Centar za evroatlanske studije
 12. Centar za integraciju mladih
 13. Centar za kulturnu dekontaminaciju
 14. Centar za ljudska prava, Niš
 15. Centar za multikulturno obrazovanje, Preševo
 16. Centar za prava manjina
 17. Centar za razvoj civilnih resursa – Niš
 18. Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin
 19. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš
 20. Centar za regionalnu politiku, Niš
 21. Centar za samostalni život invalida, Niš
 22. Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije – CTI JS
 23. Centar za unapređivanje pravnih studija
 24. CHRIS: Građanski forum Novi Pazar
 25. CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin
 26. CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš
 27. CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo
 28. CHRIS: Odbor za ljudska prava Vranje
 29. CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad
 30. CIP Humana Beograd, NVO iz Beograda
 31. Civilni resurs centar Bujanovac
 32. DENIZEN, Centar za građanski razvoj Svrljig
 33. Društvo dobre akcije, Niš
 34. Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš
 35. Društvo za pomoć MNRO, Niš
 36. Edukacioni centar, Leskovac
 37. ELSA Srbije (Evropsko udruženje studenata prava)
 38. Evropa nema alternativu
 39. Evropski pokret u Srbiji, Niš
 40. Evropsko udruženje studenata prava sa Pravnog fakulteta u Nišu – ELSA lokalna grupa Niš
 41. Fond turistički klaster mikroregije, Subotica-Palić
 42. Fond za humanitarno pravo
 43. Fond za otvoreno društvo
 44. Forum nevladinih organizacija, Kraljevo
 45. Gay-Straight Alijansa
 46. Gayten LGBT
 47. GLIC – Gej lezbejski info centar
 48. Građanske inicijative
 49. Građanski centar Kragujevac
 50. Grupa “MOST”
 51. Hartefakt fond
 52. Helsinški odbor za ljudska prava
 53. HORA, grupa za emancipaciju žena iz Valjeva
 54. Inicijativa mladih za ljudska prava
 55. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”
 56. Inicijativa za integraciju Vranje
 57. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI
 58. Inkluzivni pokret
 59. ISAC Fund
 60. Istraživači Romi, Žabalj
 61. IZ KRUGA
 62. KHR 1804 Team
 63. Kokoro, NVO iz Bora
 64. Kolektiv, nezavisna umetnička asocijacija
 65. Kompjuterski kamp za decu, udruženje građana iz Novog Sada
 66. Kormilo, udruženje građana iz Zrenjanina
 67. Kulturni centar DamaD, Novi Pazar
 68. Kulturni forum, Sremska Mitrovica
 69. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
 70. LINET
 71. Mali razvojni klub, Udruženje građana iz Srpske Crnje
 72. Medija Centar
 73. Medija i reform centar, Niš
 74. MillenniuM, NVO iz Kragujevca
 75. Mladi advokati Beograda
 76. Mladi istraživači Srbije
 77. Mladi pravnici Srbije
 78. Moderno društvo Bujanovac
 79. Narodni parlament Leskovac
 80. NEC-RP, Kragujevac
 81. Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 82. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 83. Niško udruženje studenata sa hendikepom
 84. Novosadski ekološki centar – NEC
 85. Novosadski humanitarni centar
 86. NVO Fraktal
 87. Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac
 88. Omladina JAZAS-a
 89. Omladinski forum za edukaciju Roma
 90. Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju, Sjenica
 91. Organizacija za razvoj i demokratiju, Bujanovac
 92. PAAD Centar, Novi Bečej
 93. Partneri za demokratske promene Srbija
 94. Pokret Balkana
 95. Praxis
 96. Prijatelji dece Inđije
 97. Prijatelji dece Zemuna
 98. Prijatelji dece, Voždovac
 99. Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i različitosti
 100. Regionalni centar za manjine
 101. Resurs centar Beograd
 102. Resurs centar Čukarica
 103. Resurs centar Niš
 104. Resurs centar Stari Grad
 105. Romkinje u dekadi, udruženje građana iz Čuruga
 106. Romski centar za demokratiju
 107. Romski centar za žene i decu DAE, Beograd
 108. Romski humanitarni centar, Bujanovac
 109. Romski Kulturni Centar Vranjska Banja
 110. Ruke prijateljstva, NVO iz Kraljeva
 111. Sandžački intelektualni krug, Novi Pazar
 112. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar
 113. Savez gluvih i nagluvih Srbije
 114. Savez Vlaha Srbije
 115. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
 116. SPAS, udruženje građana iz Zrenjanina
 117. SPY – siguran puls mladih
 118. Stav +, Subotica
 119. Svetionik, Udruženje građana iz Loznice
 120. Taboo, grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin
 121. TIMOC Press
 122. Udruženje “Pavlos”, Vlasotince
 123. Udruženje građana “Delfin”
 124. Udruženje građana “POLIS FEST” Subotica
 125. Udruženje građana sa hendikepom “FREND”, Majdanpek
 126. Udruženje građana Zajedno
 127. Udruženje likovnih stvaralaca Šapca
 128. Udruženje Roma “Novi svet”
 129. Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš
 130. Udruženje studenata sa hendikepom
 131. Udruženje za saradnju i posredovanje MOST
 132. Udruženje žena “Prosperiteti”, Bujanovac
 133. UNDP
 134. United Balkan
 135. Urban In, Novi Pazar
 136. Užički centar za prava deteta
 137. Vojvođanka – Regionalna ženska inicijativa
 138. Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad
 139. Vojvođanski građanski centar
 140. Youth Cultural Center REFORMARS
 141. Žene u crnom
 142. Žene za mir, Leskovac
 143. Ženski forum Negotin
 144. ŽRMB: Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“, Zrenjanin
 145. ŽRMB: Udruženje Roma “Danica”, Pančevo
 146. ŽRMB: Udruženje Roma Novi Bečej

 
Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju VelikiMali i Gayten LGBT.

 
Koalicija protiv diskriminacije, 08.02.2010.

Peščanik.net, 08.02.2010.