Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) sa ozbiljnom zabrinutošću obraća pažnju javnosti na produženu, prećutnu ali efikasnu, cenzuru informacija vezanu za neostvarivanje prava Rumuna/Vlaha u Istočnoj Srbiji. U pitanju je problem koji odnose Beograda i Bukurešta opterećuje više nego bilo koje drugo političko ili privredno pitanje.

S obzirom na ponavljane incidente, preko je potrebno informisati javnost Srbije i omogućiti joj da na demokratski način zauzme stav prema odnosima dve prijateljske zemlje. Na taj način će se pomoći i organima vlasti da transparentno unapređuju bilateralnu saradnju sa Rumunijom i da poboljšaju položaj Rumunske/Vlaške nacionalne manjine u Srbiji južno od Dunava.

U vezi sa poslednjim incidentom, osim u Večernjim novostima, bilo je teško naći vest da su čelnici Rumuna/Vlaha iz istočne Srbije zatražili intervenciju Senata Rumunije zbog nedavnog rešenja građevinske inspekcije kojim je u selu Šipikovo (opština Zaječar) naloženo rušenje zvonare Rumunske pravoslavne crkve.

To se jasno nadovezuje na medijsku nevidljivost ovog problema. Javnost Srbije je npr. samo preko agencijskih vesti mogla da se marta 2010. obavesti o inicijativi poslanika Rumunije u Parlamentarnoj Skupštini Saveta Evrope o stavljanju Srbije pod poseban monitorning zbog stvarnog ili navodnog kršenja manjinskih prava pripadnika ove zajednice.

Nijedan štampani ni elektronski medij u Srbiji nije preneo agencijsku vest da je aprila 2010. rumunski ambasador u Beogradu predao Ministarstvu spoljnih poslova Srbije protestnu notu zbog nejednakog tretmana rumunske nacionalne manjine u Banatu i u Timočkoj Krajini.

Mediji ne obaveštavaju javnost o obavezama koje su u vezi sa ovim pitanjem SR Jugoslavija i Srbija preuzele u razgovorima predsednika Koštunice i Tadića da predsednicima Ilijeskuom i Baseskuom.

Građani Srbije neobavešteni su da su pred ambasadom Srbije u Bukureštu bile održane demonstracije zbog položaja manjinskog stanovništva u istočnoj Srbiji.

Kad je u pitanju poslednji incident, koji je vezan za status Rumunske pravoslavne crkve, građani Srbije izvesno ne znaju za primedbe koje su Savet Evrope i druge međunarodne organizacije upućivale Vladi Srbije zbog rešenja iz Pravilnika o sadržini i načinu vođenja Registra crkava i verskih zajednica, prema kojem se „u saglasju sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Registar upisuje i odgovarajuća organizaciona jedinica Rumunske pravoslavne crkve u Banatu.“

CRCD zahteva da se prestane sa nezvaničnom efikasnom cenzurom vesti o ovim pitanjima, da se započne sa rešavanjem ovog problema i da se njegovo rešavanje odvija pred očima javnosti.

 
Centar za razvoj civilnog društva, 14.12.2010.

Peščanik.net, 14.12.2010.