Organizacije civilnog društva pozivaju Tužilaštvo za ratne zločine da ispita navode Fonda za humanitarno pravo (FHP) u vezi sa mogućom odgovornošću načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića za ratne zločine na Kosovu i u BiH.

Od trenutka kada je FHP u javnost izneo podatke o Dikoviću, nadležne institucije i ministar odbrane Dragan Šutanovac trude se da odbrane novoizabranog načelnika Generalštaba i napadnu organizacije za ljudska prava, umesto da na odgovarajući način ispitaju navode FHP-a.

FHP nije u svom dokumentu napisao optužnicu ili presudu, već je samo izneo javno dostupne podatke koji zahtevaju ozbiljno pravno razmatranje nadležnih institucija. Bilo kakva odluka institucija, pa čak i eventualno utvrđivanje odgovornosti bilo kog pojedinca nije i nikada ne sme biti protumačeno kao napad na državu ili institucije. Štaviše, temeljna istraga i činjenično zasnovane odluke dovele bi do jačanja institucija i vladavine prava u Srbiji.

Izjava ministra odbrane Dragana Šutanovca kojom se izjednačavaju branitelji ljudskih prava i ekstremističke organizacije kao što su „Obraz“ i SNP 1389, opasna je sa stanovišta zaštite ljudskih prava i vladavine prava u Srbiji, kao i njegove izjave u intervjuu Peščaniku da se „ovakve stvari ne smeju objavljivati“ i da se „završivši saradnju sa Haškim tribunalom, ova Vlada suočila sa počinjenim zločinima”.

Organizacije za ljudska prava snažno podržavaju otvaranje teme ratnih zločina na Kosovu u javnosti i pozivaju ministra Šutanovca da podrži javno iznošenje činjenica koje mogu dovesti do otkrivanja istine o ratnim zločinima i procesuiranja odgovornih.

I na kraju naglašavamo da je u interesu javnosti da se ispitaju navodi o odgovornosti svih lica koja se postavljaju na ovako odgovorne funkcije, kao i da rasprava o svakom imenovanju vodi ka vlasti koja je odgovorna građanima.

 
U Beogradu, 22. februara 2012.

 
Inicijativa mladih za ljudska prava

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Civil Rights Defenders

Centar za unapređivanje pravnih studija

Organizacija za lezbejska ljudska prava – Labris

CHRIS – Mreža odbora za ljudska prava

Žene u crnom

Regionalni centar za manjine

Kuća ljudskih prava i demokratije koju čine:

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Građanske inicijative

Beogradski centar za ljudska prava

Policy centar i

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

 
Inicijativa mladih za ljudska prava, 22.02.2012.

Peščanik.net, 22.02.2012.