Za članove Visokog saveta sudstva parlament je od 11 predloženih kandidata izabrao 5 – sudiju Vrhovnog suda Srbije Jelenu Borovac, sudiju Trgovinskog suda u Beogradu Mladena Nikolića, sudiju Okružnog suda u Beogradu Vučka Mirčića, sudiju Okružnog suda u Novom Sadu Đurđinu Bjelobaba i sudiju Opštinskog suda u Kruševcu Biljanu Tošković.

Neki kandidati za Visoki savet sudstva juče nisu dobili potrebnu većinu glasova. Nisu prošli Nadica Jovanović, sudija u opštinskom sudu u Kruševcu, advokat Vojislav S. Nedić iz Beograda, akademik profesor dr Slobodan Perović i profesor dr Zoran Tomić, koje su predložili dekani pravnih fakulteta. Dr Momčilo Grubač ranije je odustao od kandidature.

Za članove Državnog veća tužilaca parlament je izabrao zamenika republičkog javnog tužioca Đorđa Ostojića, tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, zamenika okružnog tužioca u Beogradu Sašu Ivanića, zamenicu okružnog tužioca u Novom Sadu Ivanu Letica-Pavić, opštinskog tužioca u Novoj Varoši Ljubišu Dragaševića, zamenika opštinskog tužioca u Kragujevcu Nebojšu Ćirjakovića i profesora Pravnog fakulteta u Beogradu Milana Škulića. Miroslava Bojić, advokat iz Čačka i Vojislav Đurđić, profesor Pravnog fakulteta u Nišu nisu dobili potrebnu većinu glasova.

Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca imaće po 11 članova. U obe pravosudne institucije po funkciji su ministar pravde i predsednik Odbora Skupštine Srbije za pravosuđe i upravu. U Visokom savetu sudstva je po funkciji i predsednik Vrhovnog suda, a u Državnom veću tužilaca je republički javni tužilac. Visoki savet sudstva biraće i razrešavati sudije, odlučivati o prestanku sudijske funkcije, o postupku vrednovanja rada sudija i predsednika suda, a predlagaće parlamentu i kandidate za izbor sudija prilikom njihovog prvog izbora na sudijsku funkciju. Visoki savet će Skupštini predlagati izbor i razrešenje predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika sudova.

Državno veće tužilaca utvrđivaće listu kandidata za izbor republičkog javnog tužioca i javnih tužilaca koju dostavlja Vladi, predlagaće Skupštini kandidate za prvi izbor za zamenika javnog tužioca i birati zamenike javnih tužilaca za trajno obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca. To pravosudno telo biće nadležno da odlučuje o prestanku funkcije zamenika javnih tužilaca, da utvrđuje razloge za razrešenje javnog tužioca i zamenika, kao i da postavlja vršioca dužnosti republičkog javnog tužioca.

 
M. R. Milenković

Danas,31.03.2009.

Peščanik.net, 31.03.2009.