Fotografije čitateljki, Slavica Miletić

Fotografije čitateljki, Slavica Miletić

Savet konstatuje da je Vlada u aprilu 2016. godine podzakonskim aktom u zakonom određeni sistem tajnosti podataka unela još jedan stepen tajnosti za čije određivanje ne postoje jasni kriterijumi. Pored postojećih, Zakonom o tajnosti podataka propisanih stepena tajnosti podataka: državna tajna, strogo poverljivo, poverljivo i interno, Vlada je izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave uvela i stepen tajnosti „Službeno“. Iako se u Uredbi izričito ne spominje da je u pitanju novi stepen tajnosti, opis akata koji se određuju za ograničenu distribuciju nedvosmisleno govori o suštinskoj tajnosti. Naime, „akti i predmeti koji sadrže podatke koji nisu određeni kao tajni podaci, ali koji su po svojoj prirodi osetljivi i zahtevaju ograničenu distribuciju, označeni su oznakom „Službeno““.

Pri tom, nije definisano koji podaci se mogu tretirati kao osetljivi, ko određuje koji su podaci osetljivi, i na koga je distribucija ograničena. Propisano je i da se dalje rukovanje aktima sa tom oznakom detaljnije uređuje Upustvom o kancelarijskom poslovanju i Uredbom o elektronskom kancelarijskom poslovanju. Međutim, do dostavljanja izveštaja Saveta Vladi ova dva akta nisu sadržala odredbe koje se odnose na stepen „Službeno“. Tek nakon dostavljanja izveštaja Saveta Vladi i predsedniku Vlade, u Službenom glasniku su objavljene izmene Upustva o kancelarijskom poslovanju koje govore o stepenu „Službeno“.

Bilo koje ograničenje pristupa informacijama na osnovu oznake zbog osetljivosti podataka koja nije predviđena Zakonom o tajnosti podataka automatski predstavlja kršenje Ustava i zakona Republike Srbije. Time nije samo ugroženo Ustavom i zakonom garantovano pravo na pristup informacijama od javnog značaja, već je omogućeno da se prikriju informacije od značaja za borbu protiv korupcije.

Za Savet je sporno i donošenje navedene Uredbe od strane Vlade u tehničkom mandatu, jer to ne spada u krug poslova koji su zakonski dozvoljeni tehničkoj Vladi.

O svemu navedenom Savet je izvestio Vladu i predsednika Vlade izveštajem od 02.08.2016. godine. Takođe, Savet je podneo Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti takvog propisa Vlade.

Izveštaj možete pronaći ovde.

Inicijativu Ustavnom sudu možete pronaći ovde.

Savet za borbu protiv korupcije, 10.08.2016.

Peščanik.net, 11.08.2016.

Srodni linkovi:

Sofija Mandić – Službena laž

Sofija Mandić – Mala vrata za službenu tajnu