Centar za praktičnu politiku i Koordinacija civilnog društva u Sandžaku (Urban In, Sandžački odbor za ljudska prava, Kulturni centar Damad, Impuls Tutin, Flores Sjenica, Nova vizija Prijepolje i Ženske inicijative Priboj) pozivaju Vladu Srbije da hitno formuliše jasnu strategiju u vezi sa svim otvorenim pitanjima u Sandžaku, a posebno u vezi sa izborima za Nacionalni savet Bošnjaka.

Povodom spekulacija u medijima da je premijer Cvetković odložio raspisivanje izbora za Nacionalni savet, organizacije civilnog društva zahtevaju od predstavnika Vlade da izađu sa jasnim stavom i prekinu praksu vođenja tajne politike na koju građani i civilno društvo ne mogu da utiču. Zakulisne radnje o kojima se govori na osnovu „dobro obaveštenih izvora“ dugo su bili zvanična politika prethodnih Vlada u Srbiji kada je Sandžak u pitanju i proizveli su ogroman broj problema, a nijedno rešenje.

Podsećamo Vladu Srbije da su građani i civilno društvo iskazali jasnu zainteresovanost za rešavanje otvorenih pitanja u Sandžaku i da političke stranke nisu jedini faktor koji učestvuje u političkom i društvenom životu. Civilno društvo je iznelo konkretne predloge u nedavno usvojenim preporukama za buduću Strategiju za Sandžak i poziva sve institucije vlasti na dijalog o predloženim rešenjima.

Organizacije civilnog društva pozivaju premijera Cvetkovića da odluke u vezi sa izborima za Nacionalni savet Bošnjaka prepusti jedino nadležnoj instituciji – Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Posebno protestujemo protiv dogovora iza zatvorenih vrata i međupartijskih nagodbi čije žrtve su svi građani Sandžaka i Srbije.

 
Policy Center – Centar za praktičnu politiku, 27.07.2011.

Peščanik.net, 27.07.2011.