Foto: Neda Radulović-Viswanatha

Foto: Neda Radulović-Viswanatha

Dvoje studenata sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i jedna radnička aktivistkinja, dobili su prekršajne prijave zbog učešća na skupu solidarnosti sa radnicima u štrajku. Radnice i radnici Goše najavili su štrajk glađu, održan je skup podrške, troje prijavljenih bili su među govornicima. Zakonom predviđene kazne iznose između 100 i 150 hiljada dinara.

Srbija je ustavno definisana kao socijalna država. U stvarnosti, ona je plutokratija.

Kao sociolog, primećujem sledeće.

Prijavljeni studenti sociologije imaju svoje, ne nužno istovetne, zamisli društva i odnosa između pojedinačnih osoba, društvenih grupa i društvene strukture. Nije sporno da njihovo delanje zbog kojeg su prijavljeni pretpostavlja i zamisao poželjnog, a ne samo viđenje aktuelnog. Prepoznajem ih kao komuniste.

Isto sam prepoznao i u tekstu Maje Krek, koja je pokazala da svi naši sociolozi i ekonomisti odreda sakrivaju od javnosti dostupne podatke o dramatičnim socijalnim razlikama u Srbiji. Prepoznao sam i sebe i svoje kolege u onih 1% privilegovanih iz univerzitetskog salarijata, koji servisira ovakvo stanje stvari.

Radnici Goše i studenti sociologije ne spadaju u privilegovane. Za tretiranje prvih svojevremeno su osnovana 4 bataljona žandarmerije. Represija nad drugima izvodi se preko pravnog sistema.

Brane se zakon i država. Drugim rečima, brane se drastične i dramatične socijalne razlike. Ove i ovakve razlike jesu suština naših zakona, naše države, naše politike, naše javnosti. Naših (nipošto samo prekršajnih) sudova i našeg univerziteta.

Radnici Goše bili su, u socijalizmu, vlasnici Goše; kao student sociologije, u socijalizmu, bio sam jedan od nosilaca društvene svojine. Sadašnjih dvoje studenata sociologije pokazalo je svojim javnim delovanjem da stanje stvari nije bogomdano; da mu je bilo alternative; da mu ima alternative. Nisu pokazali samo šta je poželjno, nego i šta je realno moguće. Kroz praktično delovanje napravili su saznajni proboj. Kao studenti sociologije.

Sudi se sociologiji, u njenom najboljem, istoričnom vidu. Cenu će, kako biva u kapitalizmu, platiti najslabiji.

Profesor će, kao i sudija za prekršaje, uzeti svoju platu; radnici će (pojavu treba nazvati njenim imenom) gladovati. Biće osuđeni i studenti i sociologija.

Peščanik.net, 30.01.2018.