Nevladine organizacije okupljene u Koaliciju protiv diskriminacije, zajedno sa partnerskim organizacijama, najodlučnije ustaju protiv organizovanja skupova ultradesničarskih organizacija čiji je cilj zagovaranje i širenje ideja mržnje, nasilja i diskriminacije, kakav je i skup koji je planiran za subotu, 11. oktobar 2008. Podsećamo nadležne organe da organizovanje i okupljanje radi kršenja ljudskih prava, kao i govor mržnje, posebno na temelju nacističke i fašističke ideologije, predstavljaju najteže oblike diskriminacije koji su u svakom civilizovanom društvu strogo zabranjeni i kažnjivi. Tako bi trebalo da bude i u Srbiji.

Istovremeno, nevladine organizacije okupljene u Koaliciju protiv diskriminacije, zajedno sa partnerskim organizacijama, zahtevaju od narodnih poslanika Skupštine Srbije da usvoje Predlog zakona protiv diskriminacije iza koga stoje organizacije civilnog društva, a koji je još pre godinu dana, upravo kao reakciju na javno okupljanje ultradesničarskih organizacija, podnela Liberalno demokratska partija. Usvajanjem ovog zakona, Narodna skupština Republike Srbije nedvosmisleno bi izrazila svoj stav protiv narastajućih ultradesničarskih, neonacističkih i drugih totalitarnih pokreta u zemlji.

Usvajanjem Predloga zakona protiv diskriminacije učvrstio bi se takođe i odnos između vlasti i civilnog društva. U demokratiji se zakon ne donosi protivno volji onih koji očekuju  da će moći da ga koriste radi zaštite svojih prava i sloboda. Predlog zakona protiv  diksriminacije sačinjen je na temelju preporučenog modela antidiskriminacionog zakona Koalicije protiv diskriminacije, koji je u toku prethodnih godina u brojnim prilikama bio podržan i od drugih nevladinih organizacija.

Smatramo da bi usvajanjem ovog Predloga zakona bio obezbeđen adekvatan opšti pravni režim zabrane diskriminacije, kao i efikasni mehanizmi pravne zaštite za sve one koji se nađu pod udarom diskriminacije. Zakon protiv diskriminacije trebalo bi razumeti kao spomenik pravne kulture modernog društva odanog idejama vladavine prava, demokratije i poštovanja ljudskih prava. Usvajanjem zakona Srbija bi se svrstala u najnaprednije evropske zemlje, branioce civilizacijskih tekovina, koji svoj pravni sistem ne temelje na totalitarnoj ideologiji, već na principima jednakosti svih i zabrane diskriminacije.

U predloženi zakonski tekst uneti su svi bitni elementi evropskog antidiskriminacionog prava. Zakonska rešenja usklađena su sa najvišim pravnim standardima Saveta Evrope i direktivama Evropske unije. Podsećamo narodne poslanike da je usvajanje opšteg zakona protiv diskriminacije određeno kao jedna od prvih obaveza naše zemlje u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Usvajanjem Predloga zakona bi se takođe upotpunio korpus postojećih zakonskih odredbi u oblasti zabrane diskriminacije. Podsećamo narodne poslanike da je Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, koji je izrađen na temelju modela preporučene zakonske regulative civilnog društva, usvojila Narodna skupština Republike Srbije u proleće 2006. godine bez ijednog glasa protiv.

Zbog svih navedenih razloga, mi, iz čijeg glasa proizlazi jedini legitimitet vašeg položaja, zahtevamo od vas, narodnih poslanika, da bez odlaganja usvojite predloženi Zakon protiv diskriminacije.  


Članice Koalicije protiv diskriminacije:

Anti-trafiking centar
Centar za unapređivanje pravnih studija
Gayten
Gej-strejt alijansa
Inicijativa mladih za ljudska prava
Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
Udruženje studenata sa hendikepom
Švedski helsinški odbor za ljudska prava
CHRIS Mreža odbora za ljudska prava, koju čine sledeće organizacije:

• Odbor za ljudska prava Niš

• Odbor za ljudska prava Vranje

• Odbor za ljudska prava Valjevo

• Vojvođanski centar za ljudska prava

• Odbor za ljudska prava Negotin

• Građanski Forum Novi Pazar


Saopštenju se pridružuju i sledeće 94 organizacije:

01. Alternativni kulturni centar

02. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)

03. Astra antitrafficing action

04. Autonomni ženski centar

05. Beogradski centar za ljudska prava

06. BIBIJA – Romski ženski centar

07. Biro

08. Centar „Živeti uspravno“

09. Centar za devojke, Uzice

10. Centar za ljudska prava Niš

11. Centar za mir i razvoj demokratije

12. Centar za nenasilnu akciju

13. Centar za razvoj civilnih resursa – Niš

14. Centar za Razvoj Civilnog Drustva, Kosovska Mitrovica

15. Centar za razvoj civilnog društva ‐ Zrenjanin

16. Centar za razvoj građanskog društva Protecta

17. Centar za razvoj neprofitnog sektora zapadne Srbije

18. Dečiji Romski Centar

19. Drustvo za kulturu Vlaha‐Rumuna Severoistocne Srbije „Ariadnae Filum“

20. Društvo za zaštitu i unapredjenje mentalnog zdravlja dece i omladine Niš

21. Edukativni centar ‐ Kruševac

22. Ekološko udruženje za lokalno održivi razvoj „EKO‐LOR“, Krčedin – Inđija

23. Evropski pokret u Srbiji

24. Evroregionalni centar za razvoj društva u multietničkim sredinama „In medias res“ – Pančevo

25. Festival o ljudskim pravima ‐ VIVISECTfest

26. Fond za humanitarno pravo

27. Fond za otvoreno društvo

28. Fraktal

29. Generator – Vranje

30. Građanski centar Kragujevac

31. Grupa Most

32. Helsinški odbor za ljudska prava

33. HKPD „Matija Gubec“ Tavankut

34. IAN – Međunarodna mreža pomoći

35. Impuls ‐ Tutin

36. Inicijativa za demokratsku tranziciju

37. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom

38. Iskra, Loznica

39. IZ KRUGA

40. Klub žena Hera

41. Kulturni centar Damad – Novi Pazar

42. Lambda – Centar za promociju i unapredjenje LGBT ljudskih prava i queer kulture

43. Lambda – Centar za promociju i unapredjenje LGBT ljudskih prava i queer kulture, Kragujevac

44. Lambda – Centar za promociju i unapredjenje LGBT ljudskih prava i queer kulture, Niš

45. LGBT levica

46. LINET

47. Medija&Reform Centar Niš

48. Mental Disability Rights International

49. Milenijum – Niš

50. Nacionalni Savet Vlaške Nacionalne Manjine

51. Narodni parlament – Leskovac

52. Naša kuća – Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju

53. Nezavisno društvo novinara Vojvodine

54. Novosadska Lezbejska Organizacija – NLO

55. NVO „Peščanik“

56. NVO „Delfin“ Beograd

57. NVO „Ruke prijateljstva“ Kraljevo

58. NVO Atina, Beograd

59. Odbor za ljudska prava ‐ Leskovac

60. OGI Niš

61. Omladina JAZASa Kosovo, Kosovska Mitrovica

62. Organizacija EXIT Services

63. Otvoreno romsko srce, Leskovac

64. PAAD centar za sociokulturološke izuzetnosti

65. Praxis

66. Prijatelji dece Indjije

67. Queer Beograd

68. Queeria centar

69. Regionalni centar za manjine

70. Resurs centar Niš

71. Romski centar za žene i decu DAE

72. Romski informativni centar

73. Romski Informativni Centar, Kragujevac

74. Romski kulturni centar Vranjska banja

75. Sandžački intelektualni krug ‐ Novi Pazar

76. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda ‐ Novi Pazar

77. Savez Vlaha Srbije

78. Sklonište za žene i decu žrtve nasilja, Beograd

79. Smart kolektiv

80. Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama „Palestra“, Kruševac

81. Sretenje Požega

82. Svi različiti ‐ svi ravnopravni ‐ Beograd

83. Udruženje građana „RRoma – Rota “ Kikinda

84. Udruženje Romkinja Osvit

85. Uduženje osoba ugroženih HIV‐om Q‐Club

86. Urban‐In, Novi Pazar

87. Vlaška kulturna inicijativa

88. Vojvođanka – regionalna ženska inicijativa Novi Sad

89. Vojvođanski građanski centar

90. Žene na delu

91. Žene u crnom

92. Žene za mir, Leskovac

93. Ženski centar Užice

94. Ženski forum Negotin

U Beogradu, 10. oktobar 2008.

 
Peščanik.net, 07.10.2008.