U četvrtak, 8. decembra, održaće se komemoracija i javno vođenje povodom 70 godina od deportacije jevrejskih žena i dece Beograda i Banata u nemački logor Sajmište.

Okupljanje počinje u 12.00 pred zgradom bivše Policije za Jevreje, ul. Džordža Vašingtona 21 (danas dečiji vrtić Leptirić).

Govori: Dr Milan Koljanin

8. decembra 2011. se navršava 70 godina od početka interniranja beogradskih Jevreja u novoosnovanom logoru na Beogradskom sajmištu, odnosno u Jevrejskom logoru Zemun (Judenlager Semlin). Prema pozivima koje su podelili žandarmi, od ranog jutra 8. decembra do 13. decembra 1941. svi preostali beogradski Jevreji su morali da se prijave u dvorištu Specijalne policije za Jevreje u Ulici Džordža Vašingtona broj 21. U pozivu je navedeno da mogu sa sobom da ponesu samo onoliko prtljaga koliko mogu da nose, pribor za jelo, pokrivače i hranu za tri dana. Stanove i podrume morali su da zaključaju, ključeve obeleže imenom i adresom i da ih predaju prilikom prijavljivanja. Tih hladnih dana pred policijom satima su stajale kolone jevrejskih žena i dece čekajući da ih nemački kamioni i zaprežna kola prebace u velike, hladne paviljone na Beogradskom sajmištu. Pored 6.400 Jevreja u logoru je internirano i oko 600 Roma. Od kraja marta do 10.  maja 1942.  jevrejski zatočenici su ubijeni na užasan način, u kamionu-gasnoj komori čime je privedeno kraju „konačno rešenje jevrejskog pitanja u Srbiji“.

Organizacija: Inicijativa Poseta Starom Sajmištu, Jevrejska opština Beograd i Jevrejski istorijski muzej Beograd

 
Peščanik.net, 07.12.2011.