Suada Kapić: Sarajevo Survival Map 1992-1996.
Suada Kapić: Sarajevo Survival Map 1992-1996.

Mapa opsade Sarajeva dio je izložbe „Mape koje su obilježile 20. vijek“ otvorene 4. novembra u britanskoj Nacionalnoj biblioteci u Londonu. Izložbene mape bacaju novo svjetlo na poznate događaje, sukobe, kreativnost, dno okeana, pa čak i univerzum. Kazujući istoriju 20. vijeka, tjeraju nas da gledamo skoru prošlost iz različitih perspektiva te nam izoštravaju način gledanja na svijet u kom živimo. Izložba slavi rijetku ljepotu i začuđujuću različitost mapa 20. vijeka. Od prvog crteža londonskog metroa iz 1931, preko mapa britanskog Ministarstva odbrane do mape opsade Sarajeva.

Mapa opsade Sarajeva sadrži sve detalje preživljavanja uz opis funkcionisanja objekata od izuzetne važnosti za svaki grad. Mapa pokazuje tajne prolaze, tunele, posebne koridore za kretanje koje je grad izumio da bi se spasio od cjelodnevne snajperske paljbe po svim metama. Tu se prikazuje kako je grad parkove zamijenio baštama, ruže kukuruzom, elektriku srednjevjekovnim lampama, centralno grijanje pećima ručne izrade, vodu iz česme vodom koja se toči samo na određenim mjestima pa zatim prenosi kanisterima, rekreaciju trčanjem pod snajperima, kaloričnu hranu biljkama iz sopstvene bašte, televiziju razgovorima uživo, a umjetnost pretvorio u otpor teroristima.

Buduće generacije će ovaj fenomen i period raspada Jugoslavije, geografiju grada i njegovu uslovljenost opsadom bolje razumjeti uz korištenje ove mape. Kao jedinstveno istorijsko učilo, ova mapa se našla u kolekcijama mapa širom svijeta. Jedna crvena linija oko grada je jednom zauvijek objasnila šta znači „grad pod opsadom“.

„Mi smo shvatili da bi, u formatu mape, trebalo sačuvati  fenomen grada opkoljenog stotinama komada teškog i lakog naoružanja i permanentnom postavkom snajpera, u kome su umjesto saobraćajnih znakova postavljena upozorenja Pazi snajper ili Ako ti vidiš i komad brda i brdo vidi tebe. Tako smo počeli snimati grad, bašte, parkove, opasne zone, raskrsnice, objekte, zaštite od snajpera, ulice… Kasnije smo te podatke prenijeli u rukom iscrtanu mapu stanja opsjednutog grada“, kaže autorica Mape opsade Sarajeva (Survival Map) Suada Kapić.

„Mape nas intrigiraju i začuđuju, i ova izložba će dati zanosni i ponekad neočekivani uvid u nedavnu prošlost. Britanska Nacionalna biblioteka posjeduje jednu od vodećih svjetskih kolekcija mapa (4,5 miliona kroz 2.000 godina), tako da smo na savršenom mjestu za istraživanje našeg dugotrajnog interesa za mape, koristeći za ovu izložbu moćne i iznenađujuće primjerke iz cijelog svijeta“, rekao je vodeći kustos izložbe u Londonu Tom Harper.

Izložba će u Britanskoj Nacionalnoj biblioteci imati prateće događaje koji će istražiti kako mape prikazuju i utiču na svijet u kome živimo. Jedan od događaja je „Mapiranje ratova, od Drugog svjetskog rata do Sarajeva“. Bivša dopisnica BBC-a Kate Adie 15. novembra će voditi razgovore sa panelistima: Barbarom Bond, koja će govoriti o mapama za bježanje iz logora štampanima na svili, koje je MI9 krijumčario unutar kampova za zarobljene britanske vojnike u Drugom svjetskom ratu, i sa Miranom Norderlandom, autorom virtualne FAMA kolekcije, online muzeja, najveće nezavisne kolekcije projekata o opsadi Sarajeva 1992-1996, padu Jugoslavije 1991-1999, mapiranju genocida u Srebrenici i edukacijskom modulu Dejtonski mirovni sporazum – koji će objasniti nastanak Mape opsade i njeno nasljeđe.

Mape iz FAMA kolekcije su uvrštene u nekoliko značajnih publikacija. Mapa „Raspad Jugoslavije 1991-1999“ uvrštena je u enciklopediju „Istorija 20. vijeka u 100 mapa“ / „A History of the 20th century in 100 maps“ u izdanju Britanske nacionalne biblioteke. „Mapa opsade Sarajeva 1992-1996“ našla se u publikaciji „Mape: Istraživanje svijeta“ / „Maps: Exploring the world“ u izdanju Phaidon Editorsa. „Mapa opsade Sarajeva 1992-1996“ je u knjizi „50 godina kartografskog društva“ / „50th anniversary book“ u izdanju Britanskog kartografskog društva.

FAMA kolekcija

Peščanik.net, 08.11.2016.

SARAJEVO