Na ponovljenom suđenju Marku Kašnjetiju, kosovskom Albancu osumnjičenom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, Viši sud u Beogradu je u petak 21. juna ponovio osuđujuću presudu, ukinutu ranije odlukom Apelacionog suda, i kaznu od dve godine zatvora.

Prva presuda doneta je prošle jeseni nakon četiri dana suđenja, a po izricanju Tužilaštvo je navodno izrazilo zahvalnost taboloidu Kurir zbog objavljivanja fotografije na kojoj se vidi grupa gerilaca OVK kako sprovodi dva zarobljena civila. Tužilaštvo i dvoje svedoka tvrdili su da je jedan od gerilaca na fotografijama upravo Mark Kašnjeti, iako su svedočenja tokom suđenja oborena.

Odbranu optuženog da nije izvršio ovo krivično delo i da nikada nije bio pripadnik OVK kao ni iskaze svedoka odbrane koji su navodili da je optuženi bio civil i da se u vreme kritičnog događaja nalazio na drugom mestu, sud nije prihvatio ocenjujući ih kao neuverljive i usmerene na izbegavanje krivične odgovornosti optuženog, izvestio je tada Fond za humanitarno pravo koji je pratio suđenje.

Apelacioni sud u Beogradu je marta ove godine godine uvažio žalbu branioca i ukinuo presudu, a predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak, našavši da presuda sadrži ozbiljne nedostatke. Apelacioni sud je zaključio da je u presudi nejasno i nedovoljno obrazloženo postojanje oružanog sukoba u vreme samog događaja od 14. juna 1999. godine, “posebno iz razloga što je potpisivanjem Kumanovskog sporazuma 9.06.1999. godine stvorena pretpostavka o prekidu svih oružanih sukoba na teritoriji Kosova”. Kao nedostaci presude navedeni su i izostanak antropološkog veštačenja kojim bi se utvrdilo da li se na fotografiji, prema tvrdnji Tužilaštva, nalazi Mark Kašnjeti, te odbijanje prvostepenog suda da kao dokaz izvede video-zapis vesti televizije „Klan Kosova TV“ na kojem jedna osoba tvrdi da je ona jedan od fotografisanih pripadnika OVK, a da na toj fotografiji nije Mark Kašnjeti.

Povodom ponovljene presude Kašnjetiju, FHP je danas izneo ocenu da sudsko veće nije otklonilo sve nedostatke na koje je ukazao Apelacioni sud, te da nije pouzdano utvrđeno je osoba na fotografiji upravo optuženi Mark Kašnjeti. Prilikom obavljanja veštačenja, kako su sami veštaci naveli, nije korišćena nijedna savremena tehnika, već samo “metoda običnog posmatranja”, odnosno upoređivanje posmatranjem fotografije koja je objavljena u novinama i fotografije Marka Kashnjetija koju su sačinili veštaci.

 
Pripremila Milica Jovanović

Peščanik.net, 24.06.2013.