Knjiga dnevničkih beležaka i sećanja Mirka Tepavca u izdanju zagrebačke naklade „Razlog“ predstavljena je u utorak u prepunoj sali Centra za kulturnu dekontaminaciju.

Publici – u kojoj je specijalno ovom prilikom sedeo i poslednji predsednik Jugoslavije Stjepan Mesić, Tepavčev „partizanski i antifašistički saborac“ – knjigu su predstavile beogradske istoričarke Olivera Milosavljević i Dubravka Stojanović, kao i pisac predgovora, hrvatski novinar i diplomata Tomislav Jakić. Uz autora, budućim čitaocima „malog isečka velikog doba, veličanstvenog i strašnog“ obratila se i urednica izdanja Mira Šuvar.

„Moj Drugi svetski rat i mir“ slika je rata koju je autor video svojim očima i osetio na svojoj koži, napomenula je Olivera Mlosavljević, a njen nemerljiv značaj temelji se na ulozi koju je Tepavac imao, uverenjima koja su ga motivisala i iskrenosti s kojom danas saopštava te događaje.

Zapisi obuhvataju svega desetak godina: Tepavčeva politička autobiografija započinje kada je kao šesnaestogodišnjak osuđen zbog političkog aktivizma i prognan iz svih beogradskih škola, preko surovog mučenja u ustaškom zatvoru kada je imao 19 godina i dočeka oslobođenja četiri godine kasnije, do posleratnih previranja u mladoj republici.

Profil ovih sećanja duboko je subverzivan, već samom činjenicom da sobom nose sistem vrednosti u kojem je pojedinac spreman na ličnu žrtvu u ime opšteg dobra, istakla je Dubravka Stojanović, uz danas već neshvatljivu ljudsku hrabrost – ali i ogoljavanjem moćnih režima zasnovanih na malograđanštini, neznanju, pohlepi i strahu.

Danas ovakva knjiga podriva temelje petooktobarske Srbije koja je za svoje političke pretke proglasila gubitnike iz Drugog svetskog rata, i provocira poredak u kom je profitabilno lagati o prošlosti.

 
Pripremila Milica Jovanović

Peščanik.net, 04.06.2013.