Koalicija protiv diskriminacije je 04. maja 2011. godine, predstavila godišnji Izveštaj o diskriminaciji u Srbiji za 2010. godinu i dodelila Nagrade za borbu protiv diskriminacije za 2010. godinu.

 

O Izveštaju su govorili:

dr Saša Gajin – koordinator Koalicije protiv diskriminacije i

Ljupka Mihajlovska – Udruženje studenata sa hendikepom

Koalicija protiv diskriminacije ustanovila je “Godišnju nagradu za borbu protiv diskriminacije” kao priznanje pojedincima, organizacijama, institucijama, kompanijama i medijima koji su u toku jedne godine učinili najviše napora u suzbijanju diskriminacije prema manjinskim i marginalizovanim grupama ili doprineli unapređenju jednakosti svih građana i građanki u Srbiji. O dobitnicima nagrada odlučuje Koalicija protiv diskriminacije na osnovu predloga koje su joj do kraja 2010. godine, dostavili pojedinci i organizacije.

Ove godine dobitnici “Nagrade za borbu protiv diskriminacije” za izuzetan doprinos u borbi protiv diskriminacije u 2010. godini su:

1. Javna vlast – Ustanova za smeštaj odraslih “Male pčelice”

2. Organizacije civilnog društva – NGO “IZ Kruga”, Organizacija za zaštitu prava i podršku žena i dece sa invaliditetom Srbije

3. Mediji – Filmski Festival – „Slobodna zona“

4. Biznis sektor – METRO Cash & Carry d.o.o. Beograd

5. Javne ličnosti – Dragoljub Raša Todosijević, umetnik

Nagrade je dobitnicima uručio gospodin Björn Mossberg, rukovodilac Odeljenja za razvoj i saradnju Ambasade Kraljevine Švedske u Beogradu.

Članice Koalicije protiv diskriminacije su: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

 
Koalicija protiv diskriminacije, 04.05.2011.

Peščanik.net, 04.05.2011.