U sredu 04. maja 2011. godine, sa početkom u 10. časova, u Medija centru, Terazije 3, I sprat, održaće se predstavljanje godišnjeg Izveštaja o diskriminaciji u Srbiji za 2010. godinu i dodela nagrada za borbu protiv diskriminacije za 2010. godinu.

Članice Koalicije protiv diskriminacije, predstaviće peti po redu, redovni, godišnji Izveštaj o diskriminatorskoj praksi u zemlji.


O Izveštaju će govoriti:

dr Saša Gajin – koordinator Koalicije protiv diskriminacije i

Ljupka Mihajlovska – Udruženje studenata sa hendikepom

Istom prilikom, biće uručene “Nagrade za borbu protiv diskriminacije”, onima, čiji je doprinos borbi protiv diskriminacije u Srbiji po oceni članica Koalicije bio najveći tokom 2010. godine. I ove godine, nagrada će biti dodeljena u pet kategorija:

– Javna vlast (institucije javne vlasti, poslanici/e, funkcioneri/ke)

– Organizacije civilnog društva (nvo, sindikati, profesionalna udruženja)

– Mediji (javna glasila, novinari/ke, profesionalna udruženja)

– Biznis sektor (preduzeća, poslovni ljudi)

– Javne ličnosti (umetnici/e, sportisti/kinje, glumci/ice, pevači/ce, političari/ke)

Koalicija protiv diskriminacije je ustanovila “Godišnju nagradu protiv diskriminacije” kao priznanje pojedincima, organizacijama, institucijama, kompanijama i medijima koji su u toku jedne godine učinili najviše napora u suzbijanju diskriminacije prema manjinskim i marginalizovanim grupama ili doprineli unapređenju jednakosti svih građana i građanki u Srbiji. O dobitnicima nagrada odlučuje Koalicija protiv diskriminacije na osnovu predloga koje su joj do kraja 2010. godine dostavili pojedinci i organizacije.

Dodeli nagrada prisustvovaće predstavnici članica Koalicije protiv diskriminacije, kao i gospodin Björn Mossberg, rukovodilac Odeljenja za razvoj i saradnju Ambasade Kraljevine Švedske u Beogradu, koji će uručiti nagrade.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

 
Koalicija protiv diskriminacije, 02.05.2011.

Peščanik.net, 02.05.2011.