Konferencija „Nasleđe Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i društva na prostoru bivše SFRJ“, će se održati u Beogradu, 16. decembra 2010. godine, u hotelu „Zira“ (Ruzveltova 35) u konferencijskoj sali Rodos.

Učesnici konferencije biće sudije, tužioci, profesori, studenti, novinari i predstavnici nevladinih organizacija, političkih stranaka i ambasada. Oni će, nakon uvodnih izlaganja, koja će dati direktor Beogradskog centra za ljudska prava prof. Vojin Dimitrijević, sudija i bivši predsednik MKTJ Fausto Pokar i dr Marko Milanović sa Univerziteta u Notingemu, imati priliku da iznesu svoje stavove o tome šta smatraju nasleđem Tribunala i daju ocenu o tome da li je Tribunal opravdao svoje postojanje.

Konferencija se održava u okviru dvogodišnjeg projekta „Zločini i kazna u svesti građana – značaj nasleđa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na regionalnom nivou”,koji se sprovodi uz podršku Britanske ambasade u Srbiji, a čiji je cilj da se kroz analizu rada i dostignuća Tribunala doprinese procesu pomirenja i stabilizacije u regionu.

Radni jezik konferencije je srpski, a biće obezbeđen i prevod na engleski jezik.


Program:


9:00
Dolazak i prijava učesnika


9:30
Pozdravna reč

Prof. Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava


09:45
Šta je za Vas nasleđe MKTJ i koji je njegov značaj?

Šta su najvažnija dostignuća MKTJ? U čemu je značaj nasleđa MKTJ za društva u državama nastalim raspadom SFRJ? Kako sačuvati nasleđe MKTJ (budući rezidualni mehanizmi i arhive MKTJ)? Šta predstavlja strategija nasleđa MKTJ? Šta kada MKTJ prestane da radi (uloga domaćih sudova)?

uvodničari: Nj.E. Fausto Pokar, sudija MKTJ

Prof. Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava


12:00
Pauza za kafu


12:20
Značaj nasleđa MKTJ van bivše SFRJ

U čemu je značaj nasleđa MKTJ van bivše SFRJ? Koliko je MKTJ uticao na razvoj međunarodnog krivičnog prava? Koliki je uticaj nasleđa MKTJ na uspostavljanje i rad drugih međunarodnih krivičnih sudova i „hibridnih sudova“? Koliko je praksa MKTJ doprinela jasnijem definisanju instituta međunarodnog krivičnog prava (tumačenje prirode sukoba, genocid, zločini protiv čovečnosti, silovanje kao zločin protiv čovečnosti, zajednički zločinački poduhvat, komandna odgovornost)? Koliko je praksa MKTJ relevantna za pravnu nauku uopšte?

uvodničari: Nj.E. Fausto Pokar, sudija MKTJ

Dr. Marko Milanović, Univerzitet u Notingemu


14:00
Zaključni komentari

 
Beogradski centar za ljudska prava, 14.12.2010.

Peščanik.net, 14.12.2010.