Mnogi među nama su od kada je zvanično otpočela izborna ćutnja, dobili SMS poruke sa stranačkom propagandom. I u tome prednjači paradigmatični Đokin NOPO. Slušaoci i čitaoci Peščanika su se obraćali RIK-u, Agenciji za borbu protiv korupcije, CeSID-u, RRA… i tako u krug. Svi su upućivali jedni na druge. Nije zaobiđeno ni upućivanje na Nadzorni odbor Narodne skupštine, koji još nije formiran, a kad će – ne zna se. Izgleda da niko nije nadležan, ili se bar nadležnim ne smatra. A, zašto i bi? Danas nas je CeSID obavestio da se mogu očekivati „sitni prekršaji“ – SMS poruke, telefonski pozivi, ubacivanje propagandnog materijala u poštanske sandučiće (Danas, 4.5.2012, str. 3). Agencija za borbu protiv korupcije je zadovoljna: „Agencija za borbu protiv korupcije procenjuje da je ovogodišnja izborna kampanja pristojnija i jevtinija u odnosu na prethodne…“ (isti izvor). Blago Agenciji, blago nama! Ako tolerišemo „sitnije prekršaje“, šta će nam izborna ćutnja? Zašto ne bismo tolerisali i one najkrupnije, kao što je broj birača u Srbiji?

Peščanik.net, 05.05.2012.

The following two tabs change content below.
Vesna Rakić Vodinelić, beogradska pravnica, 1975-1998. predaje na državnom pravnom fakultetu u Beogradu, gde kao vanredna profesorka dobija otkaz posle donošenja restriktivnog Zakona o univerzitetu i dolaska Olivera Antića za dekana. Od 1987. članica Svetskog udruženja za procesno pravo. 1998-1999. pravna savetnica Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM). 1999-2001. rukovodi ekspertskom grupom za reformu pravosuđa Crne Gore. Od 2001. direktorka Instituta za uporedno pravo. Od 2002. redovna profesorka Pravnog fakulteta UNION, koji osniva sa nekoliko profesora izbačenih sa državnog fakulteta. Od 2007. članica Komisije Saveta Evrope za borbu protiv rasne diskriminacije i netolerancije. Aktivizam: ljudska prava, nezavisnost pravosuđa. Politički angažman: 1992-2004. Građanski savez Srbije (GSS), 2004-2007. frakcija GSS-a ’11 decembar’, od 2013. bila je predsednica Saveta Nove stranke, a ostavku na taj položaj podnela je u aprilu 2018, zbog neuspeha na beogradskim izborima.

Latest posts by Vesna Rakić Vodinelić (see all)