Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) sa krajnjom zabrinutošću upozorava javnost da Vlada Srbije sinhronizovanim akcijama podiže međuetničke i međureligijske tenzije u Sandžaku.

Jula ove godine Vlada Srbije je poništila održane izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće tako što je promenila Poslovnik o konstituisanju Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine nakon održavanja izbora i dobijanja izbornih rezultata.

Danas je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavilo odluku o izmeni Poslovnika o konstituisanju Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine. Danas je saopšteno i da je Vlada Srbije odlukom donetom 29. jula smenila dosadašnju komisiju za versku nastavu u državnim školama. Do sada su članovi komisije, pored ostalih, bili i po jedan predstavnik sukobljenih islamskiih verskih zajednica – Islamske zajednice Srbije (IZS, starešina ef. Zilkić) i Islamske zajednice u Srbiji (IzuS, starešina ef. Zukorlić).

Posle izvršene smene članova komisije iz nje je isključen predstavnik islamske zajednice koju predvodi Zukorlić, a uključen još jedan predstavnik IZS. Danas je ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić optužio glavnog muftiju Islamske zajednice u Srbiji Muamera ef. Zukorlića da svojim aktivnostima i retorikom krši Ustav Srbije.

CRCD podseća javnost na sledeće:

1. da je postojanje dve islamske zajednice u Srbiji protivno odredbama iz članova 10 i 15 Zakona o crkvama i verskim zajednicama, koji prepoznaje samo jednu Islamsku zajednicu kojoj se priznaje kontinuitet sa pravnim subjektivitetom stečenim na osnovu Zakona o islamskoj verskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije.

2. da je odredbom iz člana 19 Zakona o crkvama i verskim zajednicama izričito zabranjeno da se u Registar crkava i verskih zajednica upiše verska organizacija čiji naziv sadrži naziv ili deo naziva koji izražava identitet crkve, verske zajednice ili verske organizacije, koja je već upisana u Registar ili koja je ranije podnela zahtev za upis.

3. da su i pored nedvosmislenih zakonskih odredbi u Registar crkava i verskih zajednica upisane obe islamske zajednice – i IZS i IzuS.

4. da Vlada Srbije odbija da nepristrasno arbitrira u sporu između dve sučeljene islamske verske zajednice. Pri tom treba imati u vidu da je u analognoj situaciji Evropski sud za ljudska prava iz Strazbura doneo presudu protiv države Bugarske zbog pristrasnog stava prema jednoj od frakcija islamske zajednice u ovoj zemlji.

5. da je na izborima za Nacionalno vijeće bošnjačke nacionalne manjine lista koju predvodi Muamer ef. Zukorlić dobila većinu i da je tek posle održanih izbora Ministarstvo za ljudska i manjinska prava promenilo pravila igre, odnosno Poslovnik o konstituisanju Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine.

6. da je tokom poslednjih godina dolazilo do oružanih sukoba i ranjavanja iz vatrenog oružja pristalica sukobljenih muslimanskih frakcija, a da vlasti Srbije nisu nepristrasno niti u skladu sa svojim zakonskim obavezama arbitrirale u ovom unutarmuslimanskom sporu.

7. da se situacija u Sandžaku usijava, a da za to daleko najveću odgovornost snosi onaj ko poseduje vlast, odnosno Vlada Srbije i njena resorna ministarstva.

Nedopustivo je da ministar dr Čiplić kao predstavnik vlasti ulazi u polemiku sa ef. Zukorlićem, koji kao građanin može samo pred sudom da odgovara za svoje realno veoma neodgovorno političko ponašanje.

Eskalacija sanžačkog problema najvećim delom se ne proizvodi na terenu, nego u Beogradu.

CRCD smatra da je neophodno:

1. da Ministarstvo vera postupi u skladu sa zakonom i nepristrasno arbitrira između zavađenih frakcija islamske zajednice.

2. da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prizna rezultate održanih izbora za Nacionalno vijeće bošnjačke nacionalne manjine i da sa njim sarađuje u domenu svojih nadležnosti.

3. da međunarodne organizacije, a pre svega Savet Evrope, kada je u pitanju kršenje manjinskih prava muslimana i Bošnjaka, odnosno OEBS, kada je u pitanju podizanje tenzija u Sandžaku, reaguju na način saglasan usvojenim dokumentima u čijem je sastavljanju učestvovala ili ih je ratifikovala i u domaće zakonodavstvo unela i naša zemlja.

 
Centar za razvoj civilnog društva, 20.08.2010.

Peščanik.net, 20.08.2010.