Skopje, foto: Peščanik

Skopje, foto: Peščanik

Republika Severna Makedonija, novi zvanični naziv zemlje, kombinuje geografsko sa političkim određenjem. Reč je o zemlji koja se nalazi na severu makedonske regije, to je geografska specifikacija. Država je, opet, Makedonija, jer druge sa takvim nazivom nema, pa nema ni političke dvosmislenosti ako se ona tako skraćeno i naziva.

Politički je to Makedonija i po tome što je narod makedonski, što je važno i sa stanovišta međunarodnog prava. Narod govori makedonskim jezikom. Što, takođe, ne stvara nikakvu zabunu, jer drugog makedonskog jezika nema. Tako da je reč o jezičkoj zajednici i o narodu sa makedonskim imenom.

Naravno, zemlja je multietnička, što je takođe uvek vezivano za Makedoniju, kakogod da se geografski odredi. To jeste i trebalo bi da bude osnov ustavnog uređenja, u šta sam naziv zemlje i države, kao i naroda i jezika, ne zadire i ne predstavlja prepreku.

Dakle, geografski je to Makedonija na severu makedonske regije, politički to je makedonska država.

Nezavisno od toga, ono što se ovakvim političko-geografskim određenjem postiže jeste da se napušta, politički, potpuno besplodna i u stvari neprijatna veza sa antičkom Makedonijom i njenim narodom. Meni je uvek bilo nejasno zašto je VMRO, od 1990, tražio legitimnost u tome, a ne u Ilindenskom ustanku, ali to je druga tema. Tek, građani Makedonije ne moraju više da u sebi traže potomke Aleksandra Velikog, već mogu da sebe vide kao ono što jesu.

Peščanik.net, 27.06.2018.