Upućeno:

Predsedniku Republike, Borisu Tadiću
Predsedniku Vlade, Mirku Cvetkoviću
Ministru unutrašnjih poslova, Ivici Dačiću
Ministru za ljudska i manjinska prava, Svetozaru Čipliću
Zaštitniku građana, Saši Jankoviću
Gradonačelniku Beograda, Draganu Đilasu

 
Duboko uznemirene i ogorčene zbog činjenice da su poslednjih dana na mnogobrojnim beogradskim fasadama osvanuli grafiti koji otvoreno pozivaju na linč i nasilje nad lezbejkama, gej, biseksualnim i transrodnim (LGBT) osobama, nevladine organizacije izražavaju izuzetnu zabrinutost i negodovanje.

Brojnim grafitima izriču se najteže pretnje i pozivi na nasilje i ubistva nad građankama i građanima Srbije zbog njihove drugačije seksualne orijentacije, a traži se i uskraćivanje njihovih Ustavom i zakonima zagarantovanih prava, uključujući pravo na mirno i nenasilno okupljanje i delovanje.

Još više zabrinjava odsustvo adekvatne reakcije nadležnih državnih i gradskih organa, posebno u situaciji kad je u Srbiji najzad usvojen Zakon o zabrani diskriminacije i kad odnos i stepen tolerancije većine prema manjinskim grupama postaje relevantan i kao pokazatelj spremnosti društva da se uključi u svetske i evropske procese i integracije.

Pored očigledne namere da se u Srbiji širi strah među LGBT osobama i svima koji se zalažu za poštovanje njihovih osnovnih prava, ovim grafitima je počinjeno i više krivičnih dela kao što su:

– povreda ravnopravnosti iz člana 128. st. 2. Krivičnog zakonika (KZ);

– rasna i druga diskriminacija iz člana 387. KZ;

– udruživanje radi vršenja diskriminacije (član 10. Zakona o zabrani diskriminacije);

– govor mržnje (član 11. Zakona o zabrani diskriminacije);

– uznemiravanje i ponižavajuće postupanje (član 12. Zakona o zabrani diskriminacije);

– težak oblik diskriminacije (član 13. tačka 1. i tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije);

– diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije (član 21. Zakona o zabrani diskriminacije);

Od nadležnih organa zahtevamo da hitno ispitaju sve okolnosti ovog slučaja u skladu sa zakonima, pronađu i kazne počinioce i spreče ih u nameri da svoje pretnje sprovedu u delo.

 
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Inicijativa mladih za ljudska prava
Fond za humanitarno pravo
Gay-straight alijansa – GSA
Beogradski centar za ljudska prava
Žene u crnom
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

 
Peščanik.net, 30.07.2009.