Demokratska stranka Srbije zahvaljuje desetinama hiljada građana koji su do sada potpisali peticiju protiv beskrupulozne kampanje koja se vodi protiv Vojislava Koštunice. Demokratska stranka Srbije zahvaljuje javnim ličnostima i intelektualcima koji su u impresivnom broju podržali peticiju. Obaveštavamo javnost o javnim ličnostima i intelektualcima koji su do sada potpisali peticiju.


PETICIJA

Osuđujemo kao nedostojan pokušaj da se Vojislav Koštunica poveže sa ubistvom premijera Zorana Đinđića. Na ovaj način se ne može narušiti ugled Vojislava Koštunice, već država samu sebe izvrgava ruglu. Pozivamo odgovorne državne vlasti da prekinu ovu nerazumnu kampanju protiv Vojislava Koštunice i da kriminalce traže i nađu među pravim kriminalcima.

Dobrica Ćosić, akademik

Matija Bećković, akademik

Milorad Ekmečić, akademik

Emir Kusturica, reditelj

Dejvid Bajnder, novinar

Bata Mihajlović, akademik

Kosta Čavoški, akademik

Čedomir Popov, akademik

Dragoslav Mihailović, akademik

Jovanka Kalić, akademik

Slobodan Dušanić, akademik

Milovan Danojlić, akademik

Kosta Hristić, publicista

Mitropolit Amfilohije

Tomislav Nikolić, predsednik SNS

Vasilije Krestić, akademik

Dušan Kovačević, akademik

Brana Crnčević, književnik

Svetomir Arsić Basara, akademik

Ljuba Popović, akademik

Siniša Pavić, pisac i scenarista

Danilo Basta, akademik

Dragan Nedeljković, akademik

prof. dr Vladeta Janković

Siniša Kovačević, dramski pisac i reditelj

Aleksandar Kostić, akademik

prof. dr Smilja Avramov

prof. dr Jasmina Vujić

Jagoš Đuretić, izdavač

Miloš Šobajić, slikar

Ljiljana Smajlović, novinar

Slobodan Rakitić, književnik

Milorad Vučelić, novinar

Bojan Suđić, dirigent

Slavoljub Đukić, novinar

Milan Lane Gutović, dramski umetnik

Aleksa Buha, akademik

Aleksandar Vučić, zamenik predsednika SNS

Svetlana Vasović Mekina, novinar

Stevan Karamata, akademik

Obrad Kesić, politički analitičar

Bora Đorđević, pesnik

Slobodan Reljić, novinar

prof. Sanja Bošković

dr Slavenko Terzić

prof. dr Mirjana Vasović

NjKV Princ Vladimir Karađorđević

NjKV Princeza Brigita Karađorđević

Ognjen Tadić, potpredsednik SDS

Antonije Đurić, književnik

Igor Mekina, novinar

prof. dr Petar Marjanović

prof. dr Ratko Marković

prof. dr Aleksandar Vasić

Vladimir Radomirović, novinar

prof. dr Smilja Marjanović Dušanić

Dragana Matović, novinar

Gojko Đogo, akademik

Dejan Mirović, narodni poslanik

prof. dr Nemanja Popović

prof. dr Milan Brdar

Aleksandar Dunđerin, novinar

prof. dr Đorđije Vuković

Rajko Petrov Nogo, akademik

Željko Cvijanović, novinar

prof. dr Milo Lompar

dr Slobodan Vuković

Milovan Vitezović, književnik

prof. dr Obrad Stanojević

Aleksandar Martinović, narodni poslanik

Marijana Milosavljević, novinar

Boško Obradović, publicista

Radomir Smiljanić, književnik

Tanasije Uzunović, dramski umetnik

Nikola Vrzić, novinar

Moša Odalović, književnik

Mirko Žarić, pesnik

Cisana Murusidze, reditelj

Ljiljana Blagojević, dramski umetnik

Batić Bačević, novinar

prof. dr Aleksandar Ilić

Nikola Kusovac, istoričar umetnosti

Ljiljana Bogdanović, novinar

prof. dr Miodrag Orlić

Božidar Zečević, dramaturg

Drinka Radovanović, umetnik

Mirko Nišović, sportista

Ksenija Jovanović, dramski umetnik

Slavoljub Kačarević, novinar

prof. dr Radmila Nakarada

Igor Ivanović, publicista

prof. dr Mile Savić

Damjan Đakov, slikar

Mladen Materić, reditelj

dr Đuro Kovačević

Nataša Jovanović, novinar

prof. Vesna Bajčetić

Dušan Savić, sportista

Marina Rajević Savić, novinar

prof. dr Miodrag Dimitrijević

Slađana Milošević, muzičar

Milutin Šoškić, sportista

Aleksandra Janković, psiholog

prof. dr Mirjana Stefanovski

prof. dr Časlav Koprivica

Zoran Jovanović, sportista

prof. dr Ružica Igić

prof. dr Goran Relić

Borivoje Rašuo, književnik

Ljubomir Kljakić, publicista

Milivoje Glišić, novinar

dr Milica Radović

Jovan Kolundžija, umetnik

Zoran Sretenović, sportista

dr Života Đorđević

Nikola Cincar Popovski, književnik

prof. Mitar Mihić

Slobodan Srećković, inženjer

Marko Janković, novinar

dr Zoran Avramović

Biserka Ilić, inženjer

Miroslav Cera Mihailović, književnik

Aleksandar Simić, advokat

Branko Radun, publicista

Slobodan Ikonić, novinar

Dragomir Anđelković, publicista

prof. dr Hasiba Hrustić

Dušan Čolović, književnik

Ana Radmilović, novinar

Dušan Stojković, književnik

prof. dr Vukašin Andrić

Blagoje Baković, književnik

Aleksandar Mitić, novinar

Zoran Zarije Raković, umetnik

Zoran Vacić, izdavač

Ivana Žigon, dramski umetnik

Radovan Kalabić, književnik

prof. dr Miloš Mirković

Nikola Vujičić, književnik

prof. dr Branko Rakić

Radoslav Bratić, književnik

Marko Radoš, novinar

dr Tatjana Milanović

dr Maja Radoš

Miroslav Toholj, književnik

Milovan Đorić, sportista

Marko Anđelković, akademik

Ljiljana Lašić, dramski umetnik

Dobrica Erić, pesnik

Tadija Kačar, sportista

Radovan Beli Marković, književnik

Toma Fila, advokat

prof. dr Jovan Aranđelović

Žika Jelić, muzičar

Boro Lazukić, novinar

Srđan Vujnović, pomorac i publicista

dr Milorad Milenković

Vladislav Lašić, filmski umetnik

Jasmina Jovanović, pravnik

prof. dr Pribislav Simić

Dragomir Antonić, etnolog

prof. dr Tatjana Božić

Simon Simonović, književnik

prof. dr Milovan Mitrović

prof. dr Aleksandar Lipkovski

Vlastimir Trajković, akademik

dr Tatjana Jovićević

Dragoslav Viletić, filmski snimatelj

Jovan Popović, dramaturg

prof. dr Božidar Bojović

prof. dr Momčilo Babić

Ana Otašević, novinar

prof. dr Ljuba Despotović

Radojko Nikolić, pukovnik

prof. dr Zoran Jevtović

Dragan Hamović, književnik

prof. dr Danilo Ž. Marković

Srđan Furtula, izdavač

prof. dr Radmilo Rončević

Dobrilo Aranitović, bibliograf

prof. dr Radivoj Bubanj

Nikola Sarić, novinar

prof. dr Aleksandar Grubor

dr Tomislav Ugarković

prof. dr Veselin Perović

Milan Šećerović, dramaturg

prof. dr Stevan Stankovski

Zejnel Zejneli, novinar

prof. dr Milan Ratković

dr Drago Njegovan

Ljubiša Simić, sportista

prof. dr Nevenka Rončević

Jovan Bogdanović, pukovnik

prof. dr Slobodan Komazec

Vjekoslav Radović, novinar

prof. dr Dragan Radenović

Petar Sarić, književnik

prof. dr Radomir Kovačević

Aleksandar Ivić, akademik

Sanda Rašković-Ivić, psihijatar

Vera Ivanković, pisac

Aleksandar Pavićević, slikar

dr Božidar M. Bojović

Aleksandar Blatnik, slikar

prof. dr Dragiša Bojović

Radivoje Petrović, novinar

prof. dr Zoran Đorđević

dr Veselin Đuretić

prof. dr Milivoje R. Jovanović

Dragoljub Ilić, pukovnik

prof. dr Zoran Aranđelović

Jovo Vukelić, novinar

prof. dr Vlada Veljković

Milan Damjanac, publicista

prof. dr Nikola Babin

Jasna Petrović, novinar

prof. dr Momčilo Miljković

prof. dr Stevan Nastasić

Duško M. Petrović, književnik

Siniša Ljepojević, novinar

Željko Antović, scenograf

Radoslav Rade Vojvodić, književnik

Uglješa Mrdić, novinar

Radomir Begenišić, inženjer

Miroslav Markićević, narodni poslanik

Olga Stojanović, novinar

Nenad Nastić, slikar

dr Ratomir Milikić

Ljiljana Ninković Mrgić, pesnikinja

prof. dr Jovan Đorđević

Predrag Protić, književnik

dr Zlatica Petković

prof. dr Zoran Arsović

Vladislav Sotirović, politikolog

Nada Milutinović, novinar

Milun Stijović, istoričar

prof. dr Marijola Mojsilović

dr Vojislav Đurić

Svetislav Maksović, novinar

Dimitrije Bjelica, šahista

Kosta Bulatović, inženjer

dr Vladimir Vukojević

Dragan Mraović, književnik

dr Gordana Živković

Vladimir Gajić, novinar

prof. dr Lidija Amidžić

Boško Puletić, glumac

mr Nenad Kojić

Dušan Kovačev, publicista

Olivera Milivojčević, novinar

dr Dobrosav Nikodinović

mr Zoran Čvorović

Ivan Samardžić, politikolog

Nikola Dedović, slikar

prof. dr Zoran Ponjavić

Zoran Jovanović, novinar

prof. dr Borivoje Lazić

DSS, 23.03.2011.

Peščanik.net, 28.03.2011.