Robert Hord, Izvršni direktor međunarodne organizacije Civil Right Defenders (Branitelji građanskih prava) uputio je pismo Predsedniku Vlade Republike Srbije i ministru unutrašnjih poslova u vezi sa predstojećom Paradom ponosa koja će biti održana 10. oktobra 2010. godine u Beogradu. U pismu se, između ostalog, kaže:

Zajedno sa drugim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava, Civil Rights Defenders će aktivno učestvovati u predstojećoj Paradi ponosa i nadzirati postupanje državnih organa Srbije tokom pripreme Parade ponosa. Izražavamo punu podršku organizatorima i učesnicima Parade ponosa i pozdravljamo pozitivne korake preduzete od strane vlasti Srbije, kao i obećanja koje je dalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zbog svega ovoga, očekujemo da će sva data obećanja biti sprovedena u delo.

Civil Rights Defenders posebno pozdravlja obećanja i aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova tokom pripreme ovogodišnje Parade ponosa. Ovakav pristupe deluje ohrabruje, naročito imajući u vidu brutalne napade na učesnike 2001. godine i odbijanje da se zaštiti planirana Povorka ponosa 2009. godine. Zbog toga zahtevamo da policija garantuje punu sigurnost učesnicima i očekujemo da dovoljno resursa bude osigurano za ovu namenu. Još jednom naglašavamo da je puna obaveza države da osigura puno poštovanje člana 11. Evropske konvencije o ljudskim pravima koja garantuje slobodu mirnog okupljanja.

Civil Rights Defenders izražava svoju punu podršku LGBT zajednici i njihovoj slobodi izražavanja i pravu na mirno okupljanje. Predstojeća Parada ponosa u Beogradu je još jedna prilika za vlasti u Srbiji da pokažu da su voljne i sposobne da zaštite svoje građane koji pripadaju ovoj zajednici.

 
CRD, 02.10.2010.

Peščanik.net, 02.10.2010.