Krajem maja 2017. godine Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Irinej uputio je dopis dekanatu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, ustanove koja je punopravan član Beogradskog univerziteta. U dopisu se, pod pretnjom „crkvenodisciplinskog postupka“ (a koji može dovesti i do gubitka radnog mesta), svim zaposlenima na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu zabranjuje nastupanje i učestvovanje na televiziji, radiju „ili u drugim medijima i sredstvima javnog informisanja“ ukoliko za to nisu dobili poseban arhijerejski blagoslov. Ovim putem želimo da upozorimo javnost na to da ova zabrana predstavlja grubo ogrešenje o prava i slobode zaposlenih na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu.

Zaposlenima na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu kao građanima Republike Srbije niko, pa ni SPC, ne može ograničavati i uskraćivati slobodu mišljenja i izražavanja.

Ovakva ograničavanja su protivna Ustavu Republike Srbije koji garantuje (član 46, stav 1) slobodu mišljenja i izražavanja, kao i slobodu da se „govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje“. Član 18 Ustava Republike Srbije takođe propisuje da se Ustavom zagarantovana prava i slobode primenjuju neposredno (tj. bez ikakvih uslova). Nijedan drugi akt – uključujući i Ustav SPC na koji se Patrijarh u dopisu poziva – nema nikakvo dejstvo u pogledu prava i sloboda koje Ustav Republike Srbije garantuje.

Takođe, ograničavanja slobode mišljenja i izražavanja nastavnicima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta su protivna osnovnoj vrednosti akademske slobode koja je duboko ukorenjena u savremenim demokratskim društvima i u humanističkoj tradiciji humboltovskog univerziteta koju Beogradski univerzitet sa ponosom baštini. Akademska sloboda zahteva nesmetano delovanje i učešće kvalifikovanih univerzitetskih nastavnika u stručnim i javnim diskusijama. Samo društvo koje nosiocima svog visokog školstva garantuje slobodu da bez ometanja primenjuju metode i ustanovljene istraživačke prakse svojih intelektualnih disciplina može očekivati da će ostvariti punu dobrobit koju donosi zajednički poduhvat traganja za znanjem i istinom.

Pokušaj da se nastavnicima i ostalim zaposlenima na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta ograniče slobode mišljenja i izražavanja je protivustavan, pogrešan i štetan. Pozivamo javnost da stane u odbranu zaposlenih na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Takođe, ne dovodeći u pitanje instituciju Patrijarha, pozivamo Patrijarha Irineja da uzme u obzir okolnosti na koje ukazujemo i da razmotri u svetlu tih okolnosti svoju odluku o ograničavanju slobode izražavanja zaposlenima na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, te da je prilagodi ustavnim i zakonskim normama koje važe za sve građane Srbije.

Nastavnici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu:
Miloš Arsenijević
Aleksandar Baucal
Ivan Vuković
Vladimir Vuletić
Miloš Vuletić
Vasilije Gvozdenović
Milanko Govedarica
Aleksandar Dobrijević
Slađana Dragišić
Vladan Đorđević
Drago Đurić
Iris Žeželj
Andrej Jandrić
Đokica Jovanović
Monika Jovanović
Radmila Jovanović
Eva Kamerer
Goran Knežević
Živka Krnjaja
Ljiljana Lazarević
Mladen Lazić
Slobodan Marković
Miljana Milojević
Lidija Miškeljin
Ivan Mladenović
Tamara Nikolić-Maksić
Dragana Pavlović-Breneselović
Aleksandar Palavestra
Slobodan Perović
Duško Prelević
Danka Purić
Lidija Radulović
Nikola Samardžić
Nada Sekulić
Vera Spasenović
Milan Stančić
Danijela Stefanović
Dubravka Stojanović
Milorad Stupar
Oliver Tošković
Nenad Cekić
Perica Špehar
Sandra Šćepanović

Peščanik.net, 23.06.2017.

Srodni link: Biljana Stojković – Napad kreacionista, opet