Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) sa vrlo ozbiljnom zabrinutošću konstatuje da Vlada Srbije raspravlja o ukidanju Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva vera kao posebnih ministarstava.

Namera da se poslovi vezani za ljudska i manjinska prava povere Ministarstvu pravde višestruko je štetna.

CRCD upozorava da stanje na planu zaštite manjinskih prava još nije takvo da bi se upravljanje eventualnom krizom u odnosima potencijalno suprotstavljenih grupa smelo poveriti jednom po prirodi resora dosta tromom ministarstvu kakvo je Ministarstvo pravde. CRCD podseća da iskustva iz razdoblja učestalih etničkih incidenata 2003 – 2005 godine pokazala su u ovom smislu neophodnost postojanja i rada Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva vera.

Ministarstvo pravde još uvek nema kapaciteta da uspešno osigura prava pripadnika nacionalnih manjina na obrazovanje, informisanje, službenu upotrebu jezika i pisma, negovanje nacionalne kulture i delotvorno učešće u javnom životu. Ono zasad ne može da uspešno rešava problem diskriminacije na verskom osnovu. Ono u ovom času nema kapacitete za rešavanje problema diskriminacije osoba sa invaliditetom, homofobije, ili neonacističkog nasilja.

Ukidanje pomenutih ministarstava dovelo bi do snižavanja dostignutog nivoa ljudskih prava u Srbiji.

 
Centar za razvoj civilnog društva, 08.03.2010.

Peščanik.net, 08.03.2010.