Obzirom da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nadležno za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zabrani diskriminacije, Koalicija protiv diskriminacije poziva ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića da se izjasni o dosadašnjem toku izbora Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Milutin Đuričić, kandidat za Poverenika koga je predložila Demokratska stranka čiji je ministar Čiplić član, obavlja funkciju posebnog savetnika ministra za ljudska i manjinska prava.

Obzirom da postoji sumnja u to da li ovaj kandidat ispunjava zakonom propisane uslove za izbor Poverenika, obaveza je ministra Čiplića da javnosti pruži više informacija o kvalifikacijama, stručnosti i moralnom integritetu kandidata Đuričića.

Iako prema Zakonu o zabrani diskriminacije, celokupan postupak izbora Poverenika za zaštitu ravnopravnosti vrši Skupština Srbije, član 47. predviđa da nadzor nad sprovođenjem zakona vrši Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Koalicija protiv diskriminacije smatra da je izbor Poverenika prvi pravi test spremnosti vlasti da se zakon u punoj meri primenjuje, a ministar Čiplić ima obavezu da se izjasni o predloženim kandidatima.

Deo Zakona protiv diskriminacije koji se odnosi na osnivanje institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, stupio je na snagu 1. januara 2010. godine i stoga u roku od 60 dana Skupština Srbije mora izabrati Poverenika. Kandidata utvrđuje Odbor za ustavna pitanja, a predloge mogu dostaviti samo poslaničke grupe u Skupštini.

Goran Miletić, kandidat Koalicije protiv diskriminacije predložen je Odboru za ustavna pitanja u roku koji je predsednica Skupštine dala poslaničkim grupama za dostavljanje predloga. Istovremeno, on ispunjava sve zakonom predviđene uslove i uživa punu podršku 163 organizacije koje se bave manjinskim i ljudskim pravima.

Nedelju dana posle isteka roka koji je poslaničkim grupama odredila predsednica Skupštine, Demokratska stranka je predložila Milutina Đuričića, posebnog savetnika Svetozara Čiplića, ministra za ljudska i manjinska prava i njegovog bivšeg kolegu iz Ustavnog suda Srbije.

Prema podacima koji su dostupni na internet stranici ministarstva, ovaj kandidat ne ispunjava zakonske uslove u pogledu profesionalnog iskustva u oblasti ljudskih prava, jer se nije bavio diskriminacijom, manjinskim ili ljudskim pravima u periodu od 10 godina. Istovremeno, ovaj kandidat nema podršku onih kategorija stanovništva radi čije zaštite je Zakon o zabrani diskriminacije usvojen, što ga lišava moralnog legitimiteta za izbor na ovu funkciju.

Koalicija protiv diskriminacije očekuje od ministra za ljudska i manjinska prava da se izjasni o tome da li kandidat Đuričić ispunjava Zakonom predviđene uslove.

Sednica skupštinskog odbora na kojoj će se utvrditi kandidat za Poverenika je zakazana za petak, 19. februar 2010. u 13h.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

 
Koalicija protiv diskriminacije, 15.02.2010.

Peščanik.net, 15.02.2010.