Povodom Međunarodnog dana nestalih, Koalicija za REKOM poziva vlade BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Kosova da formiraju baze podataka o nestalim osobama prema nacionalnosti, osnuju fondove za podršku porodicama nestalih, u krivična zakonodavstva unesu prisilni nestanak kao zasebno krivično delo, da finansijski podrže ekshumacije i istrage koje mogu da dovedu do otkrivanja masovnih grobnica, i da pojačaju program zaštite za svedoke koji su spremni da daju informacije o tajnim masovnim grobnicama. Koalicija za REKOM podseća da je BiH u februaru ove godine, na preporuku Radne grupe UN za prisilne nestanke, formirala centralnu evidenciju nestalih koja sadrži prijavljene nestanke u toku rata (34.964), a sledi izrada baze podataka o nestalima.

Prema podacima iz više nezavisnih izvora, još uvek nije razjašnjena sudbina najmanje 10.000 nestalih državljana BiH u ratu na teritoriji te države, 1.009 Hrvata i 1.038 Srba, koji su 1991. godine imali državljanstvo Republike Hrvatske, nestalih tokom rata na teritoriji Hrvatske, 1.300 Albanaca i oko 500 Srba, Roma i drugih ne-Albanaca, nestalih na Kosovu tokom rata 1998. i 1999. godine, kao i nakon rata (do kraja 2000), a takođe i 590 državljana Srbije i Crne Gore, nestalih tokom ratova u Hrvatskoj i BiH.

Koalicija za REKOM poziva vlade u regionu da podrže osnivanje REKOM-a, pre svega zato što Komisija regionalnog karaktera ima potencijal da doprinese efikasnijem rešavanju sudbine nestalih i otkrivanju tajnih grobnica.

 
Koalicija za REKOM, 29.08.2011.

Peščanik.net, 29.08.2011.