Centar za praktičnu politiku (CPP) podneo je predstavku Republičkoj radiodifuznoj agenciji (RRA) protiv Televizije Pink zbog direktne diskriminacije državljana Hrvatske, kao i pravnih lica sa sedištem u ovoj državi. Predstavka će biti upućena i Poverenici za zaštitu ravnopravnosti.

Televizija Pink, po nalogu vlasnika Željka Mitrovića, zabranila je reklamiranje svih prizvoda firmi iz Hrvatske, reklamiranje Hrvatske turističke zajednice, pa čak i emitovanje muzike i filmova iz Hrvatske. Takođe, počevši od 5. avgusta 2011. godine, započeta je aktivna kampanja Televizije Pink protiv Republike Hrvatske i njenih institucija koja se odvija u svim informativnim emisijama ove televizije. Prenaglašavaju se incidenti i predstavljaju kao deo planiranih državnih aktivnosti, hrvatski proizvođači optužuju se da prodaju “otrovnu” robu, institucije Hrvatske, od carine, policije, Vlade do medija optužuju se da rade protiv Srbije i daje se prostor u centralnim informativnim emisijama svakom ko ima bilo kakav lični problem sa nekom od hrvatskih institucija. Na ovaj način lični problemi fizičkih i pravnih lica iz Srbije stavljaju se u kontekst “neprijateljskog” ponašanja Hrvatske prema Srbima i otvoreno se poziva na mere reciprociteta. U prilog ovoj tvrdnji, navodimo da Željko Mitrović zaplenu svoje jahte od strane hrvatske carine naziva “zaplenom srpske imovine u Hrvatskoj”.

Ovakvo ponašanje predstavlja grubo kršenje anti-diskriminacionih odredbi kako međunarodnih konvencija, tako i domaćih zakona. Televizija Pink, zabranjujući sve što ima nacionalni predznak “hrvatsko” u svom programu, namerno stvara atmosferu mržnje i nepoverenja prema Republici Hrvatskoj koja direktno podstiče neprijateljstvo prema građanima Hrvatske i građanima Srbije hrvatskog porekla. Republička radiodifuzna agencija dužna je da po službenoj dužnosti reaguje na očiglednu zloupotrebu javne frekvencije kao javnog dobra i spreči svako slično ponašanje javnih emitera u budućnosti.

Centar za praktičnu politiku izražava ozbiljnu zabrinutost povodom nereagovanja po službenoj dužnosti RRA i drugih nadležih državnih organa. Upozoravamo da svako raspirivanje mržnje ima posebnu težinu na prostoru Zapadnog Balkana, koji se oporavlja od posledica međuetničkih sukoba iz devedesetih godina prošlog veka.

 
Centar za praktičnu politiku, 10.08.2011.

Peščanik.net, 10.08.2011.