Prirodno je da poslovni ljudi kritikuju vladu, budući da privredna politika utiče na uslove u kojima će poslovati. To, međutim, ne znači da oni mogu da se oslobode odgovornosti za stanje u kome se nalazi privreda. Zašto?

Najpre zato što se sada svi slažu da se privreda razvijala pogrešno. Ovo je, bez sumnje, tačno za devedesete godine prošloga veka. Ali se sada ističe i kako je model razvoja iz poslednje decenije prevaziđen i kako je potreban novi. Ključna promena bi trebalo da bude u većoj proizvodnji za izvoz.

Dobro, zašto preduzetnici nisu ulagali u proizvodnju za izvoz? Nije nepoznato, zapravo je veoma dobro poznato, da je izvoz izuzetno mali i da je to posledica nedovoljne ponude robe za izvoz. Ispravna je kritika da je na to uticala privredna politika, ali su odluke o ulaganjima donosili preduzetnici. Njihov je izbor bio da zarađuju na uvozu, razvoju usluga i trgovine, i na ulaganjima u nekretnine, tako da je stvorena preduzetnička klasa koja nije osposobljena da ulaže u industriju i da sa tom robom konkuriše na stranom tržištu.

Uz to, sada se preduzetnička klasa obraća državi i centralnoj banci za finansijsku podršku. Budući da je tražnja na domaćem tržištu smanjena, a oni ne izvoze, oni se suočavaju sa problemom likvidnosti. Jer, ako ste ulagali u nekretnine, njima se cena neće zadugo povećavati, pa neće biti para. Pa se od države traži da subvencioniše kredite i da povećava primanja kako bi imali kome da prodaju i robu i imovinu.

Nije, dakle, problem samo politička, već i preduzetnička klasa.

 
Blic, 14.04.2010.

Peščanik.net, 13.04.2010.