Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je Zaštitnika građana da je, postupajući po njegovom zahtevu, pronašlo zagubljeni spisak sa 72.000 potpisa građana koji su još 7. 12. 2007. godine podržali donošenje dva zakona – o klasifikaciji informacija i o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, nakon čega se toj narodnoj inicijativi izgubio trag.

Narodna inicijativa bila je izgubljena u administrativnim procedurama ministarstva i Narodne skupštine. Parlament je 10. 12. 2007. godine spisak sa potpisima uputilo na proveru Informatičkoj službi MUPa, a državni sekretar Ministarstva je uzvratio zahtevom da Stručna služba Narodne skupštine matične brojeve potpisnika prevede u elektronski oblik.

Pošto to, prema navodima ministarstva, nije učinjeno, po inicijativi se više nije postupalo a novo rukovodstvo Ministarstva nije bilo upoznato sa činjenicom da potpisi 72.000 građana čekaju na proveru.

Nakon intervencije republičkog Zaštitnika građana po pritužbi zainteresovanog građanina, Ministarstvo je pronašlo predmet i obavestilo ombudsmana da je, bez obzira na činjenicu da matični brojevi nisu digitalizovani, ono počelo da utvrđuje njihovu autentičnost, nakon čega ne bi trebalo da bude smetnji za početak procedure pred Narodnom skupštinom.

 
Zaštitnik građana

Peščanik.net, 25.02.2009.