Pokušaji da se rešenja u predlogu Zakona protiv diskriminacije predstave kao ekstremna ili kao rešenja kojima je potrebno dodatno usaglašavanje predstavljaju obmanu javnosti i imaju za cilj da prikriju odgovornost za povlačenje zakona samo 15 sati pre početka rasprave u Skupštini Srbije. Očekujemo da umesto obećanja, Vlada Srbije zakon odmah vrati u proceduru bez izmena, a od Skupštine da bez odlaganja usvoji predloženi tekst. Smatramo da je svaka dalja promena zakona neprihvatljiva i da Vlada Srbije mora stati iza predloga koji je sasvim usaglašen sa svim relevantnim akterima, a prvenstveno sa onima na koje se zakon odnosi.

Nevladine organizacije zahtevaju donošenje opšteg Zakona protiv diskriminacije još od 2001. godine, kada je izrađen prvi predlog i od kada traju konsultacije i usaglašavanje sa svima koji su zainteresovani za donošenje zakona. Javna rasprava u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva rada i socijalne politike povodom poslednjeg teksta zakona trajala je 6 meseci. Tokom ove rasprave, većina odredbi je dodatno usaglašavana sa primedbama ili je precizirana što je rezultiralo tekstom koji je dobio najširu moguću podršku i najbolje ocene međunarodnih organizacija. Kao i mnoge druge, primedbe Ministarstva vera su uzete u obzir i tekst je izmenjen u skladu sa njima.

S obzirom da verujemo da su sloboda mišljenja, sloboda izražavanja i sloboda veroispovesti osnovna prava i slobode svakog pojedinca, ne smatramo da je problem u iznošenju stavova verskih ili bilo kojih drugih organizacija. Međutim, ukoliko samo zbog želje verskih zajednica dođe do usvajanje promena koje bi bile ispod nivoa koji je predviđen Ustavom Srbije, ratifikovanim međunarodnim ugovorima, praksom Evropskog suda za ljudska prava i direktivama EU, to bi predstavljalo jasan signal da vladavina prava i jednakost nisu vrednosti za koje se zalaže Vlada Srbije.

Vlada Srbije još uvek nije vratila Zakon protiv diskriminacije u proceduru Skupštini Srbije niti postoje čvrste garancije da će to biti urađeno bez promena teksta zakona. Izjave predstavnika vlasti da će uslediti usaglašavanje sa Srpskom pravoslavnom crkvom i drugim verskim zajednicama su uopštene i nejasne u pogledu načina i vremenskog trajanja. Smatramo da odredbe članova 18. i 21. oko kojih navodno postoji zabrinutost verskih zajednica, predstavljaju minimum i da garancije jednakosti u ovim članovima nije moguće dalje snižavati. Eventualne promene u drugim delovima zakona koji se tiču osnovnih odrebi ili mehanizama zaštite značile bi obesmišljavanje suštine predloga zakona.

Očekujemo da Vlada Srbije preuzme punu odgovornost za usvajanje zakona i da upravo na primeru Zakona protiv diskriminacije pokaže da demokratska procedura i vladavina prava u Srbiji postoje, a da jednakost svih građana zaista jeste vrednost na kojoj će se temeljiti budućnost društva. Ukoliko dođe do odustajanja od minimalnih standarda pre skupštinske rasprave ili kroz usvajanje amandmana, smatraćemo da Vlada Srbije odustaje od demokratskih vrednosti i uspostavljanja tolerancije i jednakosti svih građana.

Molimo sve partnerske organizacije civilnog društva, sindikate, medije i druge subjekte da se pridruže ovom saopštenju, slanjem poruke na [email protected]. Uz to, molimo sve koji podržavaju ovo saopštenje da ga proslede ga na svoje mailing liste i postave na svoje Internet prezentacije.


Članice Koalicije protiv diskriminacije:

1. Centar za unapređivanje pravnih studija

2. Švedski Helsinški odbor za ljudska prava

3. Gej-Strejt Alijansa

4. Inicijativa mladih za ljudska prava

5. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

6. Anti-trafiking centar

7. Udruženje studenata sa hendikepom

8. Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“

9. Gayten LGBT


Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network) koju čine

10. Odbor za ljudska prava Valjevo

11. Odbor za ljudska prava Niš

12. Odbor za ljudska prava Negotin

13. Vojvođanski centar za ljudska prava

14. Građanski forum Novi Pazar

15. Odbor za ljudska prava Vranje


Saopštenje podržavaju i:

16.  Agencija Vranje Press

17.  ALTERO – Asocijacija za Lični Trening, Edukaciju, Razvoj i Osnaživanje

18.  Asocijacija “Duga”, Šabac

19.  Autonomni ženski centar

20.  Beogradski centar za ljudska prava

21.  Centar za afirmaciju i integraciju romske zajednice

22.  Centar za civilno-vojne odnose

23.  Centar za dečija prava, Kraljevo

24.  Centar za evroatlantske studije (CEAS)

25.  Centar za građansko delovanje

26.  Centar za integraciju mladih,

27.  Centar za ljudska prava Niš

28.  Centar za mir i razvoj demokratije

29.  Centar za nenasilnu akciju

30.  Centar za prava manjina

31.  Centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava i Queer kulture ˝Lambda˝ Niš i Kragujevac

32.  Centar za razvoj civilnih resursa Niš

33.  Centar za razvoj civilnog društva

34.  Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš

35.  Centar za regionalnu politiku Niš

36.  Dečiji romski centar

37.  Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna severoistočne Srbije

38.  Društvo za zaštitu i unapređenje mentalog zdravlja dece i omladine, Niš

39.  EBART dokumentacija

40.  Esperanca Novi Sad

41.  EXIT Services

42.  Fond za humanitarno pravo

43.  Forum NVO Kraljevo

44.  Generator Vranje

45.  Glas razlike

46.  Građanska inicijativa “Majka Hrabrost”

47.  Građanske inicijative

48.  Građanski centar Kragujevac

49.  Grupa MOST

50.  Helsinški odbor za ljudska prava

51.  Impuls Tutin

52.  Impunity Watch

53.  Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom

54.  Inkluzivni pokret

55.  IP “Novine Borba” DOO

56.  International Aid Network (IAN)

57.  inQueerizicija – nova gej scena, Zagreb

58.  JAZAS – asocijacija za borbu protiv side, Beograd

59.  Kontekst galerija, Beograd

60.  Kulturni centar Damad Novi Pazar

61.  Lezbijska Sekcija SKUC-LL, Ljubljana

62.  Liberalni centar

63.  Linet

64.  Media&Reform Centar Niš

65.  Medija centar Niš

66.  Mental Disability Rights International

67.  Millenium Kragujevac

68.  Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

69.  Novinska agencija Timoc Press

70.  NVO “Astra”

71.  NVO “Peščanik”

72.  NVO SOopen, Sombor

73.  Organizacija “…IZ KRUGA”

74.  Praxis

75.  Prijatelji dece Inđija

76.  Queer Beograd

77.  Queeria Centar

78.  Regionalni centar za manjine

79.  Rekonstrukcija ženski fond

80.  Resurs Centar Bor

81.  Resurs Centar Leskovac

82.  Resurs Centar Niš

83.  Ruka prijateljstva Kraljevo

84.  Sandžački intelektualni krug Novi Pazar

85.  Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar

86.  Savez Vlaha Srbije

87.  Sekretarijat ANEM-a

88.  SOS telefon Vranje

89.  SPY – Siguran Puls mladih, LGBT organizacija za zastitu ljudskih prava i zdravlja

90.  Sretenje Požega

91.  STATION Service for contemporary dance, Beograd

92.  Udruženje “NO Mobbing”, Beograd

93.  Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća”

94.  UG “Živeti uspravno”

95.  Vlaška demokratska stranka Srbije

96.  Vlaška kulturna inicijativa

97.  Vojvođanski građanski centar

98.  Volonterski centar Vojvodine

99.  YUCOM

100. Zagreb pride, Zagreb

101. Zaječarska inicijativa

102. Žene na delu

103. Žene u crnom

104. Žene za mir

105. Ženski forum Negotin

106. Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju Niš

 
Peščanik.net, 07.03.2009.