Vest se proširila, Filološki fakultet je u blokadi, zgrada je stavljena pod kontrolu studenata. Prvi dan blokade je protekao u duhu studentske borbe, solidarnosti i slobode. Studenti u blokadi su samoorganizovani i ovime se unapred ograđujemo od svih pokušaja preuzimanja protesta od strane, ma kakve, stranačke struje, ili birokratske studentske organizacije. Organizujemo se, isključivo putem studentskih plenuma koji su zasnovani na principima direktne demokratije. Nakon uspešno sprovedene blokade, održan je protest u podne koji je okupirao zgradu fakulteta, a ubrzo je zatim održan i veliki plenum studenata, koji je odlučivao o strategiji dalje borbe. Jedan od veoma bitnih proizvoda plenuma je bila, pre svega, odluka da se očuva potpuna autonomija studenata u protestu i da se protest ogradi od Studentske konferencije univerziteta Srbije, studentskih parlamenata i zvaničnih studentskih organizacija koji su svi imali veliki uticaj u sprovođenju reformi visokog školstva protiv kojih se mi borimo, a isto tako i gušenju studentskih protesta tokom proteklih godina.

Moramo da kažemo da se odgovor uprave fakulteta nije razlikovao od informacija koje smo dobili od strane Ministarstva obrazovanja, šta više odgovor uprave je bio ponižavajuće i preteće prirode. Takođe, primećeno je da uprava fakulteta, usled nepripremljenosti za novonastalu situaciju, kao i nedostatka argumenata, pribegava širenju dezinformacija o našim aktivnostima, među kojima se ističe komentar dekana Filološkog fakulteta koji navodi da je blokada nametnuta studentima Filološkog fakulteta od strane nekih drugih studenata. Oštro demantujemo laži usmerene protiv našeg pokreta. Sam protest je započet na Filološkom fakultetu i u duhu solidarnosti kojom smo vođeni je proširen i organizovan sa studentima širom Beograda i Srbije. Ovakve laži, koje širi uprava Fakulteta, vidimo samo kao pokušaj da se studentska borba podeli i rascepa na manje frakcije koje mogu lakše da se kontrolišu i uguše. Ovo je široki pokret, nikoga nećemo da ostavimo samog i neorganizovanog, pozivamo sve kolege i profesore da se pridruže borbi za slobodnije i pravednije društvo.

Oštro osuđujemo nastupe uprave pred medijima, pretnje nasiljem i nazivanje naše borbe vandalskim činom. Jedini vandalski čin koji mi vidimo jeste transformacija univerziteta u profitersku instituciju kojoj su studenti, profesori i obrazovanje od najmanjeg interesa. Mi stajemo u odbranu univerziteta i obrazovanja, studenti su već večeras počeli da koriste svoj fakultet u svrhe alternativnih edukacija i dešavanja. Mi stajemo u odbranu društva i slobode, sve norme nametnute kao proizvod društva u propadanju su danas, tokom blokade, počele da se ruše. Svedoci smo velike društvene promene na našem fakultetu, ljudi koji su do danas godinama zajedno studirali se upozaju po prvi put, druže se i zajedno učestvuju u svim aktivnostima, iskustvo koje je malo ko od nas do sada stekao. Već večeras preko stotinu studenata spava na fakultetu i spremno čeka sledeći dan blokade. Postoji mogućnost za komunikaciju sa upravom po pitanju situacije u kojoj se svi nalazimo, međutim, nećemo da trpimo dalje pretnje i uvrede. Naša snaga je u samoorganizaciji, solidarnosti i odlučnosti da uspemo i zato ne mogu da nas zastraše.

Mi se danas borimo protiv nedostupnosti i srozavanja kvaliteta visokog obrazovanja. Čvrsto verujemo da naš obrazovni sistem može da bude ustrojen na mnogo pravednijim i produktivnijim principima. Od borbe za te principe nećemo odustati! Iako nas je ministarstvo prosvete, ignorišući našu masovnost i demokratičnost naših organizacionih struktura, proglasilo nelegitimnima, odlučili smo da pojačamo pritisak na sve instance vlasti, uključujući tu i upravu Filološkog fakulteta. Birokratske izgovore više nećemo da tolerišemo, mi se bavimo korenom problema i konkretnim zahtevima! Fakultet je u blokadi i spremaju se blokade drugih fakulteta ukoliko u skorije vreme ne stignu realna i trajna rešenja.

Svi u blokade! Znanje nije roba!

 
Plenum studenata Filološkog fakulteta, 17-18.10.2011.

Peščanik.net, 18.10.2011.


[ssba-buttons]