Milan Milutinović oslobođen je oslobođen optužbi, a Nikola Šainović, Nebojša Pavković, Dragoljub Ojdanić, Vladimir Lazarević i Sreten Lukić osuđeni su u Hagu za zločine na Kosovu.

Kako je rekao sudija Bonomi, presudom je zaključeno da su snage VJ i MUP počinile deportacije, prisilno premeštanje, ubistva, progon kosovskih Albanaca, što je navedeno i u optužnici.

Sudije su u presudi konstatovale da masovno raseljavanje Albanaca sa Kosova nije bilo uzrokovano NATO bombardovanjem, niti sukobom Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije sa OVK, što je tvrdila odbrana optuženih.

Veće je kao dokazano prihvatilo da su VJ i MUP Srbije u 13 opština širom Kosova, posle početka NATO bombardovanja 24. marta 1999, napadale naselja sa albanskim stanovništvom, maltretirale, pljačkale i ubijale civile, naređujući im da idu u Albaniju ili Crnu Goru, i paleći njihove kuće i uništavajući njhovu imovinu.

“Sudsko veće je ustanovilo da su snage VJ i MUP-a namerno proterivale albansko stanovništvo naređujući mu da ode ili stvarajući atmosferu terora kako bi ga naterali da ode”, naznačio je sudija Bonomi.

Prema njegovim rečima, presudom je kao dokazano ustanovljeno i da su srpske snage krajem marta 1999. počinile masovna ubistva stotina Albanaca, uključujući žene i decu, u Đakovici, Celinama, Beloj Crkvi, Maloj Kruši i Suvoj Reci.

Tela nekih od ubijenih kasnije su pronađena u masovnoj grobnici u Batajnici (kod Beograda), naveo je sudija Bonomi.

 
Peščanik.net, 26.02.2009.