Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini izražava punu podršku direktorici organizacije Urban-In iz Novog Pazara, a povodom govora mržnje koji se ovih dana sistematski provodi od strane Muslimanskog omladinskog kluba Islamske zajednice u Srbiji i njenih predstavnika. Njena građanska hrabrost da se permanentno zalaže za proces suočavanja sa prošlošću, uključujući i kritiku prema bošnjačkom političkom i muslimanskom duhovnom vođstvu, za svoj rezultat ima medijski linč u kojem je u mnogome izostala reakcija ostalih segmenata društva, osim civilnog sektora.

Ugrožavanje ljudskih prava pod pritiskom vjerskih lidera, jasno je u suprotnosti sa postojećim principima građanskog društva. Odnos prema ženama i narušavanje njihovih sloboda, praktično ih je doveo na margine društvene zajednice, te je prvi glasni otpor protiv njihovog ugnjetavanja, ostvaren kroz tekst Aide Ćorović “Hidžab, marama kao politika”, očekivano naišao na buru negodovanja neposrednih kršitelja ljudskih prava u Sandžaku.

Uz sve to vrijedi ukazati na perfidnost djelovanja Islamske zajednice u Srbiji, budući da se kao suprotna strana predstavila žena – potpredsjednica Muslimanskog omladinskog kluba, Aida Rašljanin, kako bi se na neki način dao privid o prihvatljivosti narušavanja prava žena u ime religijskih postavki, ali istovremeno i političkih interesa vodećih elita u Novom Pazaru.

Vjerujući u slobodu religije, ali istovremeno u potrebu zaštite osnovnih ljudskih prava, koja se sistematski narušavaju u ime vjerskih doktrina, pozivamo na otpor svakom govoru mržnje i pozdravljamo glas Aide Ćorović, kao hrabri znak konačnog ustanka u zaštitu žena i njihovih ljudskih prava, u tradicionalnom patrijarhalnom društvu današnjeg Sandžaka.

Ljudska prava i potreba da se zaštite branitelji ljudskih prava ne poznaju nikakve granice. Zbog toga, smatramo da je potrebno jasno staviti do znanja da napadi na Aidu Ćorović i druge branitelje ljudskih prava nisu prihvatiljivi ni u Sandžaku, kao ni bilo gdje drugdje u regionu i svijetu.

 
Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, 16.02.2011.

Peščanik.net, 17.02.2011.