Fotografije čitateljki, Neda Radulović-Viswanatha

Peščanik.net, 13.09.2015.

TEMA: MIGRANTI – LJUDI KOJI HODAJU