Poštovani,

Oglašavamo se povodom izjave rektora BU Branka Kovačevića da država treba da „dogovorom, milom ili silom“ obustavi blokade na Filološkom i Filozofskom fakultetu. Svojim izjavama, pozvao je na kršenje autonomije Univerziteta koja je garantovana članom 7.  Zakona o visokoškolskom obrazovanju koji se odnosi na nepovredivost akademskog prostora.

Želimo da naglasimo da u zgradi Filološkog fakulteta niko ne drži taoce, niti se pretnje upućuju profesorima i studentima. Takođe, nikakva materijalna šteta nije naneta.

Podsećamo da je rektor svojim izjavama i ranije pozivao policiju i time ugrožavao opštu bezbednost studentkinja i studenata.

 
Radna grupa za odnose sa medijima Plenuma Filozofskog i Filološkog fakulteta, 27.10.2011.

Peščanik.net, 28.10.2011.