Pozivamo ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića da odmah podnese ostavku zbog diskriminatornog odnosa prema Romima. Objavljena namera ministra Čiplića, da ukine sektor za nacionalne manjine samo da bi razrešio jedinog pomoćnika ministra romske nacionalnosti Petra Antića upravo to i dokazuje. Sada, nakon ostavke Petra Antića kao i ranije Marka Karadžića, je sasvim jasno da Ministar Čiplić želi da stvori privid unapređenja ljudskih prava i da uklanja iz svog okruženja one koji zaista žele promene. U protekle dve godine jedino su ove dve osobe koje su podnele ostavke u ministarstvu uvek reagovale prilikom rušenja romskih naselja, povreda prava Roma i aktivno učestvovale u rešavanju problema. U okruženju Čiplića ostaju samo oni koji su mu verni sledbenici.

 
Nevladine organizacije:

1.    Savez društava Roma pčinjsko jablaničkog okruga – Nenad Tairović;

2.     Yurom centar – Osman Balić;

3.     Romski kulturni centar – Dragan Ristić;

4.     Udruženje “Djelem, djelem” – Petar Nikolić;

5.    Demokratsko udruženje Roma – Jordan Vasić;

6.     Yaker – Marijan Muratović;

7.     Romski edukativni centar – Refika Mustafić;

8.     Romski studentski centar – Junuz Mutić;

9.     Novi Svet – Ilija Stojanović;

10.   Koraci omladine Roma za razvoj afirmaciju i kulturu – Korak – Dušan Jovanović;

11.   Centar za afirmaciju kulture Roma – Sretan Jovanović;

12.   Novi Korak – Zoran Stojanović;

13.   Romski internacionalni centar – Milan Jovanović;

14.   Romska organizacija Zemun – Šaip Bajramović;

15.   Romska prava – Sevđedin ;

16.   Savez romskih NVO “Forum Nevladinih organizacija Smederevo” – Dejan Stojković;

17.   Mala vatra – Petar Petrović;

18.   Udruženje Roma Romano Avazi – Zoran Dimić;

19.   Udruženje “Djelem, djelem” – Petar Nikolić;

20.   Sreća za Rome – Slobodan Kovačević;

21.   Centar za integraciju i afirmaciju romske zajednice – Ismet Jašarevića;

22.   Romski ženski centar- Sofija Stanojević;

23.   Društvo Rom Valjevo – Dejan Marinković;

24.   Centar za razvoj romske zajednice – Zdravka Simić;

25.   Društvo Roma Beograd – Dragan Stanković;

26.   Glas Roma – Zoran Dimić;

27.   Evropski put “Ripanj”- Miroslav Sanfirović

 
Peščanik.net, 29.01.2011.