Politički savet Lige socijaldemokrata Vojvodine je sa zaprepašćenjem primio vest da je Skupština AP Vojvodine na sednici održanoj 9. decembra 2009. godine imenovala Dalibora Bubnjevića za člana saveta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Dalibor Bubnjević je vodio i vodi marketing knjige „Slučaj Nacionalni stroj“ autora Gorana Davidovića. Davidovića koji se nalazi u bekstvu, Okružni sud u Novom Sadu osudio je na godinu dana zatvora zbog raspirivanja, nacionalne, verske i rasne mržnje.

U knjizi koju marketinški promoviše Dalibor Bubnjević, objavljen je program nacističke organizacije Nacionalni stroj.  Ovaj program traži oduzimanje političkih prava pripadnicima nearijevske rase, zabranu rasno mešovitih brakova, prostornu segregaciju rasa, ukidanje parlamentarizma i uvođenje Firer – principa, kao i primenu rasne higijene i eugenike.

Skupština AP Vojvodine je imenovanjem pomagača naciste Gorana Davidovića za člana saveta jedne obrazovne ustanove počinila kardinalnu grešku. Politički savet LSV smatra neophodnim da Skupština AP Vojvodine i političke stranke čiji su članovi poslanici Skupštine AP Vojvodine na prvoj narednoj sednici ovu odluku ponište.

 
Politički savet LSV, 21.01.2010.

Peščanik.net, 21.01.2010.