Filozofski fakultet, foto: Peščanik

Filozofski fakultet, foto: Peščanik

Obraćamo se javnosti povodom navoda u medijima da je prof. dr Vojislav Jelić, u svojstvu Dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, podržao predsedničkog kandidata SNS-a. U vezi sa tim saopštavamo:

Filozofski fakultet je institucija sa dugom istorijom, demokratskom tradicijom i integritetom, koja se uvek borila za slobodno mišljenje i autonomiju i kao takav stariji je i važniji od svih nas pojedinačno.

U želji da sačuvamo takvu tradiciju, mi, dole potpisani nastavnici i saradnici zaposleni na Filozofskom fakultetu, želimo da se distanciramo od navoda u medijima da je prof. dr Vojislav Jelić u svojstvu Dekana Filozofskog fakulteta u Beogradu potpisao proglas kojim se daje podrška jednom od predsedničkih kandidata, kad već on sam to nije učinio. Naglašavamo da je ova podrška lični čin profesora Jelića i da ni na koji način ne predstavlja mišljenje i stav nastavnika, zaposlenih, niti Filozofskog fakulteta kao institucije.

Nastavnici i zaposleni na Filozofskom fakultetu:

Prof. dr Marija Bogdanović, profesor emeritus
Prof. dr Đokica Jovanović
Prof. dr Vlada Stanković
Prof. dr Milan Popadić
Prof. dr Mihailo Milinković
Prof. dr Nenad Tasić
Prof. dr Miroslav Vujović
Prof. dr Radovan Antonijević
Prof. dr Živan Lazović
Prof. dr Milorad Stupar
Prof. dr Drago Đurić
Prof. dr Aleksandar Molnar
Prof. dr Slobodan Antonić
Prof. dr Milan Vukomanović
Prof. dr Dragan Popadić
Prof. dr Dragana Pavlović-Breneselović
Prof. dr Šefika Alibabić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren
Prof. dr Vesna Dimitrijević
Prof. dr Sofija Stefanović
Prof. dr Dejan Todorović
Prof. dr Ivana Spasić
Prof. dr Ognjen Radonjić
Prof. dr Dubravka Stojanović
Prof. dr Nenad Makuljević
Prof. dr Saša Brajović
Prof. dr Smilja Marjanović-Dušanić
Prof. dr Goran Knežević
Prof. dr Živka Krnjaja
Prof. dr Tamara Džamonja
Prof. dr Aleksandar Baucal
Prof. dr Danijela Petrović
Prof. dr Slobodan Marković
Prof. dr Ana Altaras Dimitrijević
Prof. dr Jelena Mrgić
Prof. dr Slobodan Perović
Prof. dr Smiljka Tomanović
Prof. dr Saša Nedeljković
Prof. dr Slobodan Cvejić
Prof. dr Marija Babović
Prof. dr Ivan Mladenović
Prof. dr Aleksandar Bošković
Prof. dr Ljiljana Gavrilović
Prof. dr Staša Babić
Prof. dr Ildiko Erdei
Prof. dr Lidija B. Radulović
Prof. dr Ljiljana Radenović
Prof. dr Vera Rajović
Prof. dr Gordana Gorunović
Prof. dr Nenad Ristović
Prof. dr Vojin Nedeljković
Prof. dr Danijela Đorović
Prof. dr Aleksandra Pejatović
Prof. dr Vera Spasenović
Prof. dr Jelena Vranješević
Prof. dr Katarina Popović
Prof. dr Kristinka Ovesni
Prof. dr Marko Porčić
Prof. dr Slobodan Naumović
Prof. dr Svetlana Čizmić
Doc. dr Jelena Pešić
Doc. dr Tamara Klikovac
Doc. dr Ksenija Krstić
Doc. dr Zorana Jolić Marjanović
Doc. dr Dragana Dimitrijević
Doc. dr Olga Špehar
Doc. dr Il Akad
Doc. dr Ksenija Krstic
Doc. dr Tinde Kovač
Doc. dr Jasna Vuković
Doc. dr Milena Gošić-Arama
Doc. dr Marija Ljuština
Doc. dr Monika Milosavljević
Doc. dr Dejan Radičević
Doc. dr Boban Tripković
Doc. dr Jelena Cvijetić
Doc. dr Perica Špehar
Doc. dr Vera Vasiljević
Doc. dr Zorica Ivanović
Doc. dr Danijela Velimirović
Doc. dr Iris Žeželj
Doc. dr Oliver Tošković
Doc. dr Ivan Vuković
Doc. dr Duško Prelević
Doc. dr Vera Backović
Doc. dr Eva Kamerer
Doc. dr Sonja Bogdanović
Doc. dr Dejan Ječmenica
Doc. dr Isidora Jarić
Doc. dr Lidija Radulović
Doc. dr Maja Maksimović
Doc. dr Zorica Šaljić
Doc. dr Jovan Miljković
Doc. dr Jelena Rafailović
Doc. dr Larisa Vilimonović
Doc. dr Nina Kulenović
Doc. dr Vladimira Ilić
Doc. dr Marko Pišev
Doc. dr Ana Banić Grubišić
Doc. dr Radmila Jovanović
Doc. dr Zorica Kuzmanović
Doc. dr Miljana Milojević
Doc. dr Aleksandra Zorić
Doc. dr Zorica Milošević
Doc. dr Milan Stančić
Doc. dr Lidija Miškeljin
Doc. dr Tamara Nikolić Maksić
Doc. dr Aleksandra Ilić Rajković
Doc. dr Aleksandar Tadić
Doc. dr Katarina Krželj
Doc. dr Svetlana Stojić
dr Marina Nikolić, nastavnik stranog jezika
dr Jasna Vidić, nastavnik stranog jezika
dr Ana Popović Pecić, nastavnik stranog jezika
dr Mirjana Adamović, nastavnik stranog jezika
Milica Stojanović, nastavnik stranog jezika
Branislava Knezić
dr Dragica Pavlović, viši naučni saradnik
dr Zora Krnjaić, viši naučni saradnik
dr Marina Videnović, naučni saradnik
dr Ljiljana Lazarević, naučni saradnik
dr Kaja Damnjanović, naučni saradnik
dr Nataša Simić, naučni saradnik
dr Biljana Stanković, asistent
dr Milena Repajić, naučni saradnik
dr Milica Božić Marojević, istraživač saradnik
Vuk Dautović, MA
Dubravka Mihajlović, istraživač-saradnik
Edisa Kecap, istraživač-saradnik
Olja Jovanović, istraživač-saradnik
Ivana Janković, istraživač-saradnik
Bojan Ljujić, istraživač-saradnik
Ivana Živaljević, istraživač-saradnik
Sonja Banjac, istraživač pripravnik
Irena Ćirović, asistent
Ana Kostić Đekić, asistent
Irena Petrović, asistent
Kristina Pekeč, asistent
Mirjana Senić Ružič, asistent
Ana Tripković, saradnik u nastavi
dr Marko Janković, upravnik Arheološke zbirke
mr Zorica Kostić, bibliotekar
Doc. dr Zoran Pavlović
Svetlana Sokolović, stručni saradnik
Maja Jovanović, stručni saradnik
Marija Janković, stručni saradnik
Bojana Radujko, stručni saradnik
Mila Bakić, stručni saradnik
mr Davor Petrović, bibliotekar
Aleksa Jovanović, doktorand angažovan u nastavi
Jelena Joksimović, doktorand angažovan u nastavi
Jelena Jovanović, doktorand i saradnik u nastavi

Peščanik.net, 29.03.2017.

Srodni link: Tatjana Paunović – Vivant professores! Semper sint in flore!

IZBORI I PROTESTI 2017