Saopštenje za javnost povodom organizovanog i sinhronizovanog nasilja paravojnih  formacija  iz Srbije

Centar za evroatlantske studije (CEAS)  smatra da su nedavna  nasilna delovanja paravojnih formacija iz Srbije u  Beogradu i  Đenovi konačna potvrda da u Srbiji nije uspostavljena demokratska kontrola nad oružanim snagama i obaveštajnim službama, na šta odavno upućuje i činjenica da je Ratko Mladić na slobodi. Očito je i da među onim delovima sistema koje država kontroliše  nema adekvatne saradnje. Indicija za ovakve ocene, pa i konkretnih dokaza poput onih u slučajevima Topčider i Leskovac na koje CEAS godinama ukazuje,  bilo je i ranije ali se na njih nije obraćala potrebna pažnja.

CEAS ističe da uzroke ovakvog stanja treba tražiti u nesprovođenju reforme sistema bezbednosti. Umesto sveobuhvatne reforme u Srbiji se sporadično sprovodi šminkanje pojedinih delova sistema.  Suštinska reforma se obesmišljava usvajanjem nekonzistentnih i nedorečenih  strateških dokumenata i zakona, problematičnom  reformom pravosuđa, koje je deo sistema bezbednosti, i dezavuisanjem uloge parlamenta. Umesto reforme sistema  bezbednosti u fokusu su konverzija vojne imovine i ekspanzija vojne industrije.

Deo odgovornosti za ovakvo stanje u Srbiji snosi i zapadna međunarodna zajednica koja nema koherentan pristup podrške demokratizaciji Srbije, već pre svega sprovodi svoje partikularne interese. Institucije EU površnim i kratkoročnim potezima pokušavanu da saniraju posledice odsustva zajedničkog stava zemalja članica EU o statusu Kosova.  Zvaničnici SAD ocenjuju da vojna saradnja Srbije, sa nereformisanom i nekontrolisanom vojskom i službama, i SAD na kojoj neuobičajneo insistiraju predstavlja najuspešniji deo sveobuhvatnih odnosa.

CEAS smatra da se mora imati u vidu da se nedavna dešavanja koja slabe Srbiju i ogoljavaju nizak stepen njene suštinske demokratizacije vremenski poklapaju sa naporima EU, uz indikativnu podršku SAD, da ubrzaju proces evropskih integracija Srbije i pomognu dijalog sa Kosovom uprkos svim očiglednim problemima.

CEAS inisitra da se hitno ustanovi da li oni koji se protive evropskim integracijama Srbije imaju veze sa paravojnim formacijama čija je pešadija nedavno sprovodila nasilje u Beogradu i Đenovi te da li imaju podršku iz inostranstva.

 
CEAS, 13.10.2010.

Peščanik.net, 13.10.2010.