Organizacije za zaštitu ljudskih prava, koje su danas sprečile izvršenje rešenja o prinudnom iseljenju pet romskih porodica iz Skadarske ulice broj 55, osuđuju izostanak reakcije gradskih vlasti na apel za pronalaženje adekvatnog alternativnog smeštaja ovim porodicama.

Naglašavamo da su stanari iz Skadarske ulice odmah po saznanju da će rešenje o iseljenju biti prinudno izvršeno, 20. jula 2011. godine, podneli Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu zahtev za hitno pronalaženje adekvatnog smeštaja. Do danas nije bilo nikakve reakcije od nadležnih iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu, uprkos tome što na pomenutoj lokaciji stanuje dvadeset lica, od kojih je desetoro dece.

Zbog nereagovanja gradskih vlasti koje su bile obaveštene da je prinudno iseljenje zakazano za danas, stanovnicima Skadarske 55 jedino je preostalo da uz pomoć organizacija za zaštitu ljudskih prava pokušaju da fizički spreče iseljenje.

Uz posredovanje službenika Policijske stanice Stari Grad postignut je dogovor sa punomoćnikom vlasnika napuštenog objekta da se izvršenje prinudnog iseljenja odloži za 15 dana, kako bi u međuvremenu došlo do pronalaženja rešenja za smeštaj ovih porodica. 

Međunarodni dokumenti u oblasti zaštite ljudskih prava, pre svega Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji obavezuju i Republiku Srbiju, garantuju pravo na stanovanje i obezbeđivanje alternativnog smeštaja u slučajevima prinudnog iseljenja. Rezultat prinudnih iseljenja ne treba da budu beskućnici, koji su dodatno izloženi kršenju ostalih ljudskih prava. Državni organi moraju da preduzmu sve odgovarajuće mere kako bi obezbedili dostupnost adekvatnog alternativnog smeštaja žrtvama prinudnih iseljenja.

Zahtevamo da Grad Beograd i nadležni republički organi hitno obezbede adekvatan alternativni smeštaj porodicama iz Skadarske ulice broj 55, uz puno poštovanje međunarodnih standarda u oblasti prava na stanovanje.

Potpisnice saopštenja:

  1. Praxis
  2. Komitet pravnika za ljudska prava – Yucom
  3. Regionalni centar za manjine
  4. Žene u crnom
  5. Centar za unapređivanje pravnih studija
  6. Inicijativa mladih za ljudska prava
  7. Fond za humanitarno pravo

 
Praxis, 27.07.2011.

Peščanik.net, 27.07.2011.


[ssba-buttons]