Apel srpskoj zajednici na Kosovu da učestvuje na parlamentarnim izborima

Kandidatura Srbije za Evropsku uniju i najavaljeni dijalog Beograda i Prištine stvaraju nove političke okolnosti i atmosferu koja i srpsku zajednicu na Kosovu stavlja u drugačiji kontekst. To i nju obavezuje na aktivniji odnos prema sopstvenoj budućnosti prvenstveno s aspekta njenog trajnog opstanka na Kosovu. Ta orijentacija nalaže učešće na vanrednim parlamentarnim izborma, zakazanim za 12. decembar 2010.

Učešćem na izborima srpska zajednica stiče političku legitimaciju i mogućnost da utiče na društveno-politički život Kosova, što podrazumeva i doprinos izgradnji multietničkog društva. Takođe, koristeći svoje pravo da glasaju i biraju Srbi obezbeđuju odgovarajuću reprezentaciju u parlamentu i na taj način postaje aktivan činilac u donošenju zakona i stvaranju pravnog okvira za funkcionisanje kosovskog društva.

Pozitivno prošlogodišnje iskustvo sa učešćem na lokalnim izborima treba da ohrabri srpsku zajednicu na putu učvršćivanja sopstvene pozicije kao samostalnog političkog subjekta na Kosovu. To podrazumeva i odgovoran odnos prema rešavanju svih egzistencijalnih pitanja.

Stav mnogih političkih aktera u Srbiji se u međuvremenu takođe promenio uprkos tome što vlada ne pokazuje političku hrabrost da pozove kosovske Srbe da učestvuju na izborima. Sazreva saznanje da bojkot političkog života, uključujući i izbore, šteti srpskoj zajednici na Kosovu jer je ostavlja u getu.

Nove političke okolnosti, kao i posvećenost međunarodnih činilaca rešavanju problema manjinskih zajednica na Kosovu, predstavljaju dodatnu garancija za uspešno integrisanje srpske i drugih manjinskih zajednica u kosovsko društvo.

Zato ponovo apelujemo na pripadnike srpske zajednice na Kosovu da učestvuju na izborima koji su životna šansa za otvaranje perspektive trajnog opstanka.

1. Aljoša Mimica

2. Bashkim Hisari

3. Bojana Obradović

4. Branislav Cole Kovačević

5. Daša Duhaček

6. Draga Božinović

7. Fahri Musliu

8. Goran Miletić

9. Ivan Andrić

10. Ivan Kuzminović

11. Ivan Obradović

12. Latinka Perović

13. Lula Mikijelj

14. Ljiljana Palibrk

15. Milan Antonijević

16. Milan Šahović

17. Miljenko Dereta

18. Miroslav Filipović

19. Nataša Novaković

20. Nikola Samardžić

21. Pavel Domonji

22. Petar Luković

23. Rade Mikijelj

24. Seška Stanojlović

25. Sonja Biserko

26. Teofil Pančić

27. Miloš Vasić

28. Staša Zajović

29. Jelena Milić

30. Marko Karadžić

31. Kazimir Ćurgus

32. Aida Ćorović

33. Zibija Šarenkapić

34. Semiha Kačar

35. Zagorka Golubović

36. Boško Jakšić

37. Jovan Teokarević

38. Slobodan Kostić

39. Slobodanka Ast

40. Bora Todorović

41. Slobodan Šijan

42. Mirjana Miočinović

43. Predrag Sarapa

44. Mirjana Karanović

45. dr Radmilo Krstić

46. Ana Pribićević

47. Vesna Cvejić

48. Cveta Davičo

49. Vlajko Đokić

50. Gordana Pucar

51. Srđan Karanović

52. Aleksandra Jovićević

53. Olga Zirojević

54. Vladimir Arsenijević

55. Mirjana Pavlović

56. Vesna Petrović

57. Dubravka Stojanović

58. Dušan Mijić

59. Đorđe Subotić

60. Gojko Mišković

61. Mikloš Biro

62. Ranko Končar

63. Čedomir Jovanović

64. Nataša Mićić

65. Zoran Ostojić

66. Žarko Korać

67. Dušan Bogdanović

68. Borka Pavićević

69. Aleksandar Popov

70. Dragoljub Todorović

71. Nenad Prokić

72. Svetlana Lukić

73. Svetlana Vuković

74. Branimir Stojanović

75. Dimitrije Boarov

76. Ljubomir Živkov

77. Dušan Janjić

78. Vera Marković

79. Judita Popović

80. Nenad Milić

81. Slobodan Maraš

82. Milica Tomić

83. Vesna Pešić

84. Mirko Djordjević

85. Branka Kaljević

86. Milica Lučić Čavić

87. Branka Mihajlović

88. Nadežda Gaće

89. Gordana Logar

90. Janja Beč

91. Milan Jovanović

92. Ninoslav Krstić

93. Predrag Koraksić

94. Miroslav Filipović

95. Nebojša Samardžić

96. Miša Brkić

97. Dejan Ilić

98. Tomislav Žigmanov

99. Vladimir Pavićević

100. Tamara Kaliterna

101. Stipe Sikavica

102. Drago Kovačević

103. Vladimir Gligorov

104. Zoran Dragišić

 
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 11.11.2010.

Peščanik.net, 11.11.2010.