Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji organizuje diskusiju Obrazovanje u Srbiji i ljudska prava na kojoj će predstaviti brošuru Šta je pisac hteo da kaže, analizu čitanki za srpski jezik za sedmi i osmi razred osnovne škole. Čitanke su analizirane sa tri aspekta: nacionalnog i religioznog modela koji se u njima propagira, ratničkog modela i modela žene i porodice.

U diskusiji učestvuju: Marko Karadžić (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava), Nebojša Tasić (Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji), Marko Stanisavljević i Ivan Grahek (Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji).

Sreda, 6. maj 2009. prostorije Leonardo Centra u Kraljice Natalije 21, 19h.

Peščanik.net, 06.05.2009.