Pošto se ponavlja da je sada plata za sto evra manja nego što je bila za prethodne vlade, valja reći šta to uopšte, u meri u kojoj je uopšte tačno, govori? Uz to se dodaje da je sada plata u Srbiji, u evrima, manja nego što je u susednim zemljama. Zašto je tako?

Plata je u evrima manja zato što je dinar devalvirao. Druge jugoslovenske zemlje imaju ili kurseve fiksirane za evro ili koriste evro kao zvanični novac. Usled toga, plate su u Srbiji, u evrima, manje nego u tim drugim zemljama, jer one ne mogu ili ne žele da devalviraju.

Šta manja vrednost plata u evrima znači? Skuplji uvoz, ali ne i sve ostalo, osim za stopu inflacije. Poređano po kupovnoj snazi, relativni odnos plata u Srbiji i onih u drugim jugoslovenskim zemljama se nije bitno promenio. Uglavnom zato što nikome ne cvetaju ruže.

E sada, zašto je dinar devalvirao? Zato što je u periodu pre izbijanja krize vođena politika zaduživanja i neprestanog rasta trgovačkog i deficita na tekućem računu bilansa plaćanja. Uz to, jačanje dinara kojim se, između ostalog, povećavala i vrednost plata u evrima, nije delovalo podsticajno na ulaganja u industriju – u, kako sada svi kažu, sektor proizvodnje razmenljivih dobara. Da se ne bi gomilali dodatni strani dugovi, potrebno je smanjiti uvoz; a da bi se vraćali nagomilani, potrebno je trošiti manje i izvoziti više. Devalvacija dinara je sredstvo i za jedno i za drugo.

Oni koji obećavaju plate veće za sto evra, kao u dobra vremena, kažu da će se to postići uzimanjem novih kredita – recimo od Rusije ili Kine. Problem, međutim, nije nikada bio u tome da se uzmu krediti, već da se ne proćerdaju. U periodu kada su plate bile za sto evra veće, obaveze prema inostranstvu su najviše porasle. Sad ih je potrebno vraćati.

 
Blic, 29.09.2010.

Peščanik.net, 29.09.2010.