Oštro protestujući protiv nedopustivog i protivpravnog pisanja tabloida “Kurir” – ovog puta direktno uperenog protiv jedne javne ličnosti i, što je još važnije, njenog maloletnog sina – Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji podseća javnost i sve relevantne organe na dužnost koju je zemlja preuzela stavljajući svoj potpis na prvu, obavezujuću konvenciju u oblasti zaštite ljudskih prava – Konvenciju o pravima deteta koju su usvojile sve zemlje-članice Ujedinjenih nacija.

Ovo nije ni prvi ni izolovani slučaj da mediji u Srbiji, uključujući i takozvane ozbiljne medije, govore o deci na način koji je izričito sankcionisan ne samo ovim najautoritativnijim dokumentom u oblasti prava deteta, već i u domaćem zakonodavstvu. Utoliko pre je nedopustivo pisanje o jednom slučaju – od kojeg “Kurir” ne odustaje uprkos javnim protestima – prilika da se država-potpisnica Konvencije i njeni organi opomenu da su, na osnovu člana 4, obavezni da preduzimaju sve raspoložive zakonske, administrativne i druge mere da zaštite decu od arbitrarnog i protivpravnog mešanja u njihovu privatnost i napada na čast i ugled, i da svako dete ima pravo na takvu zaštitu (član 16). Mere o kojima je reč u Srbiji su posebno bitne za medijsku sferu i obavezu države da osigura da novinari poštuju kodeks koji štiti decu.

Helsinški odbor pozdravlja oštre osude koje je ovaj specifičan slučaj izazvao u javnosti i pridružuje se jasnim zahtevima civilnog sektora da se ovakvoj praksi konačno stane na kraj. Ovo može biti i prilika da se razmisli i o ostalim žrtvama medijske diskreditacije i defamacije, zasnovane na izmišljenim i tendenciozno prezentiranim informacijama, ali i o odgovornosti za javnu reč u društvu koje se poziva na “tradicionalnu” moralnost.

 
Beograd, 19. juni 2009.

 
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Tabloids and children

Peščanik.net, 20.06.2009.