Trojka (EU, ECB i MMF) će učiniti sve kako bi Grčka bolje i efikasnije upravljala budžetskim sredstvima. Prošlog četvrtka grčki ministar pomorstva, Kostas Musurulis, je saopštio da su mu tri eksperta iz ove oblasti predložila preseljenje svih meštana sa ostrva koja imaju manje od 150 stanovnika:

„Predstavnici Trojke su izneli predlog prema kome bi trebalo da evakuišemo ostrva sa manje od 150 stanovnika jer su teret za budžet“, rekao je Musurulis. „Vi ste ludi, o ovome nema pregovora!“, naslovi su u grčkoj štampi. Grčka vlada je morala da demantuje ove informacije. Prema blogu Govori grčki Musurulis je rekao da je to „šala“ i da glasine nisu tačne. To znači da se na sastancima Trojke često šale, što je dobro.

Grčka ima mnoštvo ostrva, među kojima njih 22 ima manje od 150 stanovnika. Irakleja bi možda bila pošteđena, jer ima 151 stanovnika. Treba reći da su neka od ovih ostrva, iako slabo naseljena, atraktivne turističke lokacije, tako da ostaje otvoreno pitanje šta bi se dešavalo tokom letnje sezone.

U Grčkoj je raseljavanje populacije izuzetno osetljivo pitanje. Posle poraza od Turske 1922, ugovorom iz Lozane januara 1923. predviđena je „razmena stanovništva“. Više od milion i po Grka napustilo je svoje vekovne domove u maloj Aziji i naselilo se u kontinentalnoj Grčkoj. Ovo preseljenje poznato je kao „velika katastrofa“ i jedna je od najvećih trauma u grčkoj istoriji.

La Tribune, 12.10.2012.

Izbor i prevod Miroslav Marković

Peščanik.net, 15.10.2012.

GRČKA KRIZA