Verica Barać je otišla, nema je više, ali iza nje je ostao život koji nam svima može biti pouka da su hrabrost, skromnost, poštenje, čast i upornost osobine koje su jedino dostojne života čoveka.

O našoj Verici svi znaju da je bila najveći borac protiv korupcije; da se protiv nje borila hrabro, uporno i dosledno; da je pomerala granice mogućeg u toj borbi, jer je često bila u pravu pre vremena, i onda kada drugi nisu videli koje zlo je korupcija. Za nju nije bilo prepreka, čak ni onih najskrivenijih, koje njeguju ljudi kojima je sistem življenja nepoštenje, korupcija i bogaćenje.

O tim njenim osobinama pisaće drugi, koji su dolazili u Savet za pomoć, a ja želim da pišem o nadi koja je bila njen saputnik, koji joj je pomagao u svim borbama koje je vodila, a bilo ih je više: borba za život, za društvo bez korupcije, za promene vrednosnog sistema u društvu, za dostojanstvo svakog čoveka.

Njena bolest je dugo trajala i isto toliko je trajala i njena borba. Nije se predavala, nije se samosažaljevala, niti je dozvoljavala drugima da je sažaljevaju. Saradnici nisu ni znali da je teško bolesna, jer za nju ništa nije bilo teško, za nju je bolest bila vreme koje joj se oduzima od borbe protiv korupcije, što je bio cilj njenog života.

Kada se bolest širila i kada je snaga napuštala, ona je mirno podnosila život u skučenim bolničkim sobama, lekare koji lutaju u dijagnozama i terapiji. I kada se život gasio, ona je imala nadu u bolje sutra.

Svoje nade je prenosila na ljude sa kojima je radila. Kada su bivši i sadašnji članovi Saveta posustajali u borbi protiv korupcije, razočarani u ljude koji su bili prepreka društvu bez korupcije, ona nije pristajala, nije posustajala, nije odustala, naprotiv, to joj je bio podsticaj da više i upornije radi, u nadi da će izveštaji Saveta jednog dana biti predmet rasprave nadležnih i da će ljudi koji su svoje interese stavljali iznad interesa naroda i države odgovarati za svoje postupke.

Za mene je Verica bila prijatelj. Prijateljstvo je za nju bio izbor u koji se cela unosila, apsolutno mu se predavala, sa ljubavlju, otvoreno, širokogrudo i dosledno.

 
Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije

 
Peščanik.net, 20.03.2012.