Komitet  pravnika za ljudska prava – YUCOM i Helsinški odbor za ljudska prava – HOPS prava vas obaveštavaju da su dana 28. 04. 2010. godine uputile dopis Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u kome se zahteva da nas Tužilaštvo pismenim putem zvanično obavesti o statusu podnete krivične prijave protiv Dobrice Ćosića, kao i da nas, ukoliko je informacija da je krivična prijava odbačena tačna, izveste o razlozima njenog odbacivanja i o razlozima nedostavljanja obaveštenja YUCOM-u i HOPS-u kao podnosiocima krivične prijave.

Podsećamo da su Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava dana 31.03.2009. godine podneli krivičnu prijavu protiv Dobrice Ćosića, za krivična dela Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, zato što je u svojoj knjizi Vreme zmija – Piščevi zapisi 1999 – 2000, u izdanju Službenog glasnika 2009. godine, na strani 211, između ostalog za albanski narod napisao tekst sledeće sadržine:

“Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog, varvarskog Balkana, uzima za saveznika Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda – srpskog naroda”

Do današnjeg dana, Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava nisu obavešteni o merama koje je tužilaštvo preduzelo povodom krivične prijave.

Posredno, putem izjave za medije Tome Zorića, portparola Republičkog javnog tužilaštva, dana 19.04.2010, podnosioci prijave došli su do nepotpunih informacija da je krivična prijava protiv Dobrice Ćosića odbačena dana 14.12.2009. godine, a za krivično delo Izazivanje verske, rasne i nacionalne mržnje i netrpeljivosti.

YUCOM i HOPS na ovaj način traže od Višeg javnog tužilaštva da obaveštenje o ovoj krivičnoj prijavi dostave u odgovarajućoj formi sa potpunim obrazloženjem s obzirom da se radi o ozbiljnom krivičnom delu.

 
Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 30.04.2010.

Peščanik.net, 30.04.2010.

Srodni link: